Inženir gradbeništva – opis poklica in aktualna dela

Skupna predpostavka gradbeniškega dela je novogradnja, ne glede na to, na katerem področju se to delo izvaja (visoke ali nizke gradnje). Inženir gradbeništva je projektant, ki nadzoruje celoten potek gradnje novih objektov. Lahko dela na gradbišču pri visokih gradnjah, kot so stavbe, hiše in bloki, ali pa pri nizkih gradnjah, kot so ceste, železnice, vodovodi in kanalizacija. Nadaljuj z branjem

Odvetnik – opis poklica in aktualna dela

Odvetništvo, kot del pravosodnega sistema, je samostojen poklic, ki ga opravljajo posamezniki, ki so šolani s tega področja in imajo licenco za samostojno opravljanje poklica. Odvetnik je torej oseba, ki skupaj s svojimi strankami poišče najugodnejšo rešitev za njihove težave v okviru pravnoformalnih aktov ali na splošno, zakonov. Nadaljuj z branjem

Novinar – opis poklica in aktualna dela

Novinarstvo je eno izmed najbolj razgibanih poklicev, saj ta profil zajema veliko dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati z različnimi sredstvi in načini sporočanja. Novinarsko delo obsega poročanje o aktualni problematiki z namenom obveščanja javnosti., novinarski izdelek pa je objavljena informacija v pisnem, televizijskem ali elektronskem množičnem mediju. Nadaljuj z branjem