Blagajnik opravlja svoje delo za blagajno v trgovini in sprejema ter vrača denar za kupljene izdelke.

blagajnik

Delovni postopki

Ko kupec izbere svoje izdelke jih mora na blagajni plačati. Blagajnik vsakemu izdelku posebej z laserskim čitalnikom, odčita njegovo ceno ali pa jo kar ročno vtipka v računalniški sistem. Ko je znan končni znesek, izstavi račun, ki ga mora kupec poravnati. Kupec lahko plača z gotovino ali preko bančne kartice. V tem primeru bančno kartico vstavi v POS terminal, kjer blagajnik vnese skupni znesek, kupec pa vtipka pin kodo plačilne kartice. S tema načinoma plačila kupec opravi nakup, blagajnik pa lahko sprejme naslednjo stranko.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu blagajnik uporablja blagajno in računalniški sistem, da jo lahko upravlja. Poleg tega uporablja še POS terminal za plačevanje z bančnimi karticami, laserski čitalnik cen in posebne klešče oz. napravo, ki odstranjujejo mehansko zaščito izdelkov pred krajo. Pod delovne pripomočke spada tudi značka z imenom in priimkom blagajnika, ki jo nosi na vidnem mestu.

Na kaj mora biti pozoren?

Blagajnik v trgovini izvede kupoprodajni proces med kupcem in samo trgovino. Na podlagi vnaprej znane cene artikla, blagajnik sprejme plačilo in izda račun.

Mora biti zbran, umirjen, natančen in hiter ter ravnati odgovorno, če pride do kakšnih stresnih situacij. Do kupcev mora vzpostaviti korekten in prijazen odnos.

Nesrečam, ki mu lahko pretijo na delovnem mestu, se lahko izogne tako, da je seznanjen z delovanjem in uporabljanjem naprav, ki jih uporablja na svojem delovnem mestu.

Delovno področje in razmere za delo

Blagajnik dela v različnih trgovinah, od manjših, ki so zasebne pa vse do trgovskih centrov, kjer se trguje z izdelki.

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih, kjer je umetna luč, suh zrak in ventilacija. Izpostavljen je različnim sevanjem, saj ima opravka z elektronsko blagajno, laserskim zapisovalcem in različnimi senzorji.

Večinoma dela v sedečem položaju in največkrat v dveh izmenah. Fizično niti ni obremenjen, je pa zato bolj psihično.