Delo astronoma je izvajanje znanstvenih raziskav in proučevanje zakonitosti narave. Raziskuje celotno vesolje, od največjih struktur, kot so galaksije, zvezde, črne luknje in planetov ter vse do najmanjšega prahu in delcev v medzvezdnem prostoru.

astronom

Delovni postopki

Astronom ali astrofizik s poznavanjem naravnih zakonov in odkritih pojavov v vesolju, načrtuje in izvaja znanstvene raziskave in meritve. Z matematičnimi orodji in uporabo računalnika gradi teoretične razlage opaženega in jih na podlagi pridobljenih meritev preverja.

Meritve izvajajo z modernimi teleskopi s CCD detektorji, katere astronom upravlja z računalnikom v stavbi astronomskega observatorija ali pa na drugem koncu sveta. Astronoma preživi le nekaj dni ali tednov na leto tam kjer je teleskop postavljen, drugače pa se posveča obdelavi in razlagi podatkov, ki jih pridobi s svojimi meritvami na enem izmed teleskopov, ki so po svetu ali pa iz meritev velikih projektov in znanstvenih skupin, ki med seboj sodelujejo.

Raziskave potekajo na univerzah in v raziskovalnih ustanovah, astronomi pa so vključeni v mednarodne projekte, kjer pridobijo sredstva za raziskovanje in meritve.

Pogosto opravljajo tudi pedagoško delo, sodelujejo pri izdelavi astronomskih inštrumentov ali pa sodelujejo pri operativnem delu astronomskega observatorija. Obvlada matematična orodja, računalniške analize in simulacijske sisteme, zato so storitve astronoma uporabni na številnih področjih znanosti.

Delovni pripomočki

Astronom za pridobivanje astronomskih meritev potrebuje teleskop in računalnik s primerno programsko opremo. Kadar so izračuni bolj zahtevni, uporablja tudi med seboj povezane skupine računalnikov, saj imajo tako večjo računsko moč.

Na internetnih straneh podatkovnih baz in virtualnih observatorijev, je shranjeno že ogromno astronomskih meritev. Pri svojem delu astronom uporablja tudi obsežne baze publikacij in preglede že odkritih analiz pojavov ter objektov v vesolju.

Na kaj mora biti pozoren?

Članki in poročila astronomskih raziskovanj so objavljeni v znanstvenih revijah in na spletu. S strani pedagogike astronom pripomore k popularizaciji astronomije in znanosti ter skrbi za razvoj potencialnih kadrov. Sodeluje pri javnih dogodkih, predava in opazuje ter skupaj s preostali ljubitelji astronomskega društva, popularizira astronomijo širši javnosti ter širi znanje na področju vesolja in njegovi sestavi.

Astronom ima dar logičnega in matematičnega razmišljanja. Ima sposobnost koncentracije, skrbnosti in je discipliniran ter temeljit pri raziskovalnem in opazovalnem delu. Razmišlja ustvarjalno, pomembno pa je, da je radoveden, da ima željo po razumevanju nebesnih pojavov in vsega kar se v vesolju dogaja.

Pogosto potuje po svetu, izvaja delo na projektih in opazuje na observatorijih na različnih lokacijah, kjer upošteva razmere v okolici.

Delovno področje in razmere za delo

Področje dela astronoma je raziskovanje, s fizikalno izobrazbo in s širokim znanjem naravnih zakonov. Je snovalec in upravljalec velikih astronomskih observatorijev in inštrumentov, kot so zemeljski in vesoljski teleskopi, spektrografi, sodobni satelitski sistemi in drugi robotski sistemi, ki služijo znanosti.

Astronomi so zaposleni v državnih ustanovah, na univerzah in raziskovalnih ustanovah, v projektnih skupinah ter v šolstvu. Delavnik je kot pri drugih poklicih, nočno delo opravljajo, ko opazujejo s teleskopi.

Ima dobre zaposlitvene možnosti.