Biologovo delo je preučevanje rastlin, živali in mikroorganizmov. Sodeluje pri raziskavah ali dela v industrijskih laboratorijih za razvoj novih produktov ali procesov v proizvodnji.
biolog

Delovni postopki

Poklic biologa je zelo širok, saj ima znanja s področja kemije in fizike, genetike, ekologije, fiziologije in sistematike. Dela lahko kot posameznik, v skupinah ali kot vodja skupine. Delo poteka v laboratoriju ali pa v kabinetih, kjer uporablja predvsem tujo literaturo. Včasih dela tudi na terenu.

Na področju biokemije in molekularne biologije je pomembno, da obvlada metode s tega področja in tehniko poznavanja celičnega metabolizma. Pozna tudi funkcije encimskega procesa, snovi, ki jih živa bitja sama proizvedejo, zgradbo molekul in delovanje dednih zasnov. Pozna tudi zgradbo in delovanje rastlinskega, živalskega in človeškega telesa.

Na področju sistematike, ekologije, naravovarstva in varstva okolja je pomembno, da pozna mikroorganizme, rastlinske in živalske vrste, odnose med organizmi in umestno spreminjanje neživega okolja. Biolog je specializiran v poznavanju pri posameznih živalskih in rastlinskih skupin, pozna in obvlada administrativna opravila ter ima družbeni odnos do dela.

Delovni pripomočki

Biolog pri delu uporablja različne pripomočke in preparate, mikroskope, tehnične instrumente in merilne naprave.

Na kaj mora biti pozoren?

Na osnovi rutinskih in izrednih preiskav bioloških materialov pripravlja poročila ter analize, ki so potrebne za znanosti in za proizvodnjo.

Mora imeti pozitiven odnos do narave in živih bitij, tudi veselje do poučevanja na šolah in drugih ustanovah.

Biolog večino časa preživi v laboratoriju. Pri delu z nevarnimi mikroorganizmi in strupenimi kemikalijami, se mora ustrezno zaščititi, poskrbeti mora tudi za zaščito okolja.

Delovno področje in razmere za delo

Večina biologov je zaposlenih v šolstvu ali pa opravljajo rutinske analize v laboratorijih bolnišnic, farmacevtskih družb in podobnih ustanovah. Ukvarjajo se z znanstvenim raziskovanjem, s strokovnim in administrativnim delom, ki so povezani z varstvom okolja. Raziskujejo v raziskovalnem inštitutu ali pa poučujejo na univerzah.

Pogosto dela v izmenah, pouk opravlja na laboratorijskih vajah ali v naravnem okolju.