Delo bibliotekarja obsega izposojo, izbiranje, zbiranje, dopolnjevanje in obnavljanje knjižnega in neknjižnega gradiva. Bralcem svetuje o gradivu, ki ga ima knjižnica na voljo.

knjigar

Delovni postopki

Bibliotekar opravlja različna dela, odvisno je od delovnega mesta, ki ga zaseda v knjižnici. Izposoja, zbira, dopolnjuje in obnavlja knjižno gradivo, prav tako nadzira medknjižnično izposojo. Bralcem svetuje o gradivu, poleg tega vnaša gradivo v različne informacijske mreže, kot so COBBIS, COBIB in OPAC.

Bralcem svetuje in priporoča izbor gradiva ter ga pomaga poiskati med knjižnimi policami.

Poskrbi, da so urejena vsa pomožna kazala in njihov pomen, da je gradivo smiselno razporejeno po policah, omarah in na mizah. Na ta način je poskrbljeno, da je gradivo lažje dostopno širšemu krogu bralcev in ga lahko nemoteno uporabljajo.

Kjer je več enot združenih pod eno knjižnico, delo bibliotekarja zajema tudi sprejem dnevnega in tedenskega časopisa ter revij, ki ga potem razporedi tako, da vsaka enota dobi točno določeno število izvodov.

Če pride do kakšne poškodbe knjižnega gradiva, ga odpravi in popravi koliko je to mogoče, pri tem se loti postopka za zaščit, konzerviranje in restavriranje gradiv.

Bibliotekar lahko vodi knjižnico kot ustanovo ali bodi posamezne oddelke, organizira prireditve, kot so pravljice za otroke ali literarni večer, poleg vsega pa izdaja kataloge, bibliografijo in druge strokovne publikacije.

Delovni pripomočki

Bibliotekar pri svojem delu uporablja računalnik, kjer ima vse podatke o izposoji gradiv, katera so na voljo in na katera je treba počakati. Dobro mora poznati standarde univerzalne decimalne klasifikacije, s katerimi vpisuje knjige in ostala gradiva.

Njegovo delo je urejeno z zakonom o knjižničarstvu ter s pravilnikom o delu v knjižnicah, kjer je navedeno koliko časa traja izposoja knjižnega gradiva, kakšna je cena v primeru poškodbe gradiva in kakšne so njegove naloge.

Opravka ima s knjigami, časopisi, revijami, zgoščenkami in kasetami.

Na kaj mora biti pozoren?

Zaželeno je, da je bibliotekar prijazna oseba, komunikativna, vesela, prilagodljiva in umirjena, saj ima veliko stika z ljudmi. Dobro je tudi, da ima sposobnost poslušanja, saj je večkrat potrebno, da se uporabniku svetuje pri izboru gradiv.

Ima dobre organizacijske in moderatorske sposobnosti.

image 10Večjim nevarnosti delo bibliotekarja ni izpostavljeno, možni so manjši udarci in poškodbe pri delu s knjigami. Priporočljivo je, da ima na sebi primerno obutev in lahka oblačila.

Delovno področje in razmere dela

Zaposlitev bibliotekarja poteka v nacionalni knjižnici, na vseh šolah in splošnih knjižnicah. Lahko se zaposli tudi v specialnih knjižnicah, ki delujejo na področju gospodarstva, znanosti, kulture, javne uprave, zdravstva in na drugih posebnih področjih. Možnost zaposlitve ima tudi v antikvariatu, založbah, knjigarnah