Izjava o zasebnosti

Splošno

Podjetje Zaposlitev.info, Miran Trupi s.p. (v nadaljevanju upravljavec), ki upravlja z zaposlitvenim portalom www.zaposlitev.info (v nadaljevanju spletni portal), se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec v skladu z določbami veljavnih predpisov spoštuje vašo pravico do zasebnosti, in sicer na način:

  • osebni podatki so informacije, ki ste jih upravljavcu posredovali za potrebe izvajanja pogodbe z upravljavcem, sklenjene z registracijo na portalu in vezane na izvajanje vaših aktivnosti v okviru portala;
  • osebnih podatkov, ki jih boste posredovali upravljavcu preko portala, bo upravljavec obdeloval le za potrebe izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz vaše registracije na portalu, ter podatkov izven tega ne bo obdeloval v druge namene ali jih kakor koli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ter jih kakor koli drugače uporabil v nasprotju z zakonom;
  • od vas ne zahteva in tako ne upravlja z občutljivimi osebnimi podatki,
  • posredovane podatke bo upravljavec uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem, to je za potrebe izvedbe storitev portala, o čemer vas tudi obvešča na straneh portala;
  • po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev;
  • osebni podatki, uporabljeni za namene storitev portala, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen zbiranja;
  • na portal svoje osebne podatke vnašate prostovoljno in imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in njihovega izbrisa na način, preko vmesnika, ki ga omogoča spletni portal.

Sledenje uporabnikom portala

Ko brskate po portalu in niste prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskate anonimno. Medtem ko brskate, upravljavec vaših osebnih podat