Delo borznega posrednika je poslovanje z vrednostnimi papirji v banki ali v borzno posredniški družbi.

borzni posrednik

Delovni postopki

Borzni posrednik sprejema in izpolnjuje naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, kot so posebno borzno trgovanje, vzdrževanje likvidnosti vrednostnega papirja, svetovanje strankam ob nakupu ali prodaji, upravljanje finančnega premoženja strank, odkup celotnih izdaj vrednostnih papirjev in njihova nadaljnja prodaja.

Delovni pripomočki

Najbolj pomemben pripomoček za delo borznega posrednika je računalnik, saj trgovanje z vrednostnimi papirji poteka preko računalniške povezave z borzo vrednostnih papirjev. Računalniški program se uporablja pri analizi dogodkov in za izdelavo spremljajoče dokumentacije.

Nepogrešljiv pripomoček pri delu je tudi telefon, komunikacija poteka tudi preko telefaksa in elektronske pošte.

Ko analizira stanje na trgu vrednostnih papirjev, razne podatke pridobi tudi iz različnih medijev, ki so lahko v tiskani ali elektronski obliki. Oblikovani so v različnih preglednicah ali grafikonih, katere mora borzni posrednik poznati.

Borzni posrednik ima opravka tudi z raznimi obrazci in poročili, ki so namenjeni računovodstvu družbe, strankam in nadzornim ustanovam. Obdelati jih je potrebno vsak dan sproti.

Na kaj mora biti pozoren?

Njegovo delo poteka na področju finančnih storitev. Borzni posrednik izpolnjuje naročila strank, informira stranke in jim svetuje, sklepa posle za račun lastne družbe z namenom ustvarjanja dobička, upravlja premoženje strank, odkupuje izdaje vrednostnih papirjev, kjer svetuje pri pripravi in izvedbi celotnega projekta. Velik poudarek daje na celostno storitev, ji jo dobi od strank, od nasvetov do izvedbe samega posla.

Ker borzni posrednik veliko dela s strankami mora biti uglajen, umirjen in pripravljen poslušati. Posluša strankine želje in potrebe, velikokrat kar sam ponudi primerno rešitev. Opravke ima predvsem s prihranki svojih strank, zato je pomembno, da je zanesljiv in pošten.

Delo borznega posrednika je podvrženo stresu.

Delovno področje in razmere dela

Borzni posrednik spremlja trgovanja in trgovanje preko računalniških zaslonov, analizo razmer na trgu, opravlja razgovore s strankami ter ureja dokumentacijo, ki spremlja trgovanje. Obseg dela je različen glede na družbo, kjer je borznik zaposlen, še bolj je odvisno od izkušenj borznega posrednika.

Uvajanje začne običajno z urejanjem dokumentacije, napreduje preko izpolnjevanja naročil in trgovanja do zahtevnejših del, ki zahtevajo dobro poznavanje teorije in trga.

Zaposleni so v bankah, ki se ukvarjajo s poslovanjem z vrednostnimi papirji in v borzno-posredniških družbah.

Nekatere večje družbe imajo borzne posrednike, ki so specializirani na posameznih področjih dela, sprejemajo in izpolnjujejo naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, upravljajo finančno premoženje strank in odkupujejo celotne izdaje vrednostnih papirjev. Včasih se borzni posredniki ukvarjajo samo z delnicami ali dolžniškimi vrednostnimi papirji.

Služba za analize skrbi za zagotavljanje in obdelavo informacij o stanju na trgu vrednostnih papirjev.

Delo borznega posrednika večinoma poteka v pisarni za računalnikom in s telefonom. Nekatere banke in družbe imajo borzne posrednike na delovnem mestu za okenci, kjer imajo stik s strankami.