Izbira poklica je nedvomno zahtevna odločitev, ki zagotovo vpliva na posameznikovo prihodnost. Da bo izbira prava, smo se na portalu Zaposlitev.info odločili, da vam predstavimo poklice, ki so na trgu dela najbolj iskani.

Inženir lesarstva – opis poklica in aktualna dela

Poklic inženirja lesarstva je zelo raznovrsten, saj le-ta skrbi za nemoteno delovanje vseh sekvenc proizvodnje lesa, od same grobe obdelave lesa, do končnega produkta. Lahko se tudi ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Prav tako vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila, ki jih sestavi [...]

Inženir lesarstva – opis poklica in aktualna dela2017-08-16T14:02:30+00:00

Veterinar – opis poklica in aktualna dela

Veterinar varuje in izboljšuje zdravje živali, jih ščiti pred nalezljivimi in drugimi boleznimi in jih diagnosticira ter zdravi. Delo veterinarja tako igra pomembno vlogo pri splošnem zdravju domačih živali, živali v živalskih vrtovih, tekmovalnih živalih in živalih v laboratorijih. Svoje delo opravlja v zasebni ordinaciji, kjer zdravi male živali, kot so psi, mačke, ptiči, plazilci, [...]

Veterinar – opis poklica in aktualna dela2017-08-13T10:32:02+00:00

Fotograf – opis poklica in aktualna dela

Delo fotografa je v današnjih časih izjemno pomembno, saj se vse odvija tako zelo hitro, dogajanja so bliskovita in ravno fotograf s fotoaparatom ta dogajanja ovekoveči. Z enim samim klikom odkriva dogajanja, ki so trajala le delček sekunde, kot je zmaga atleta na olimpijskih igrah in zajame dragocene trenutke posameznikovega življenja, kot je poroka, praznovanje [...]

Fotograf – opis poklica in aktualna dela2017-08-01T13:48:54+00:00

Lektor – opis poklica in aktualna dela

Lektor se ukvarja z besedili, kjer največ pozornosti nameni slovnični, pravopisni in slogovni pravilnosti zapisanega. Ob tem ne pozabi niti na kohezivnost in koherentnost besedila. Pri svojem delu uporablja veliko različnih strokovnih slovarjev, ki so odvisni od dane teme, obvezna je tudi uporaba Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in Slovenskega pravopisa. Občasno si lektor pomaga [...]

Lektor – opis poklica in aktualna dela2017-07-30T13:24:18+00:00

Cvetličar – opis poklica in aktualna dela

Delo cvetličarja je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja, saj le-ta oblikuje različne šopke in cvetne vezenine, aranžira darila, izdeluje aranžmaje, krasi prostore in izdeluje vence. V tem poklicu se prepletajo vrtnarstvo, cvetličarstvo, obrt, trgovina in tudi ekonomnske prvine poslovanja. Najpomembnejša dejavnost za cvetličarja je nakup blaga in priprava za prodajo, saj njegovi izdelki [...]

Cvetličar – opis poklica in aktualna dela2017-07-23T20:27:14+00:00

Varilec – opis poklica in aktualna dela

Naloga varilca je spajanje kovin in prav tako nekovin, za katere uporablja različne načine spajanja in različne tehnologije, ki so mu v pomoč pri samem postopku. V okviru svojega dela najprej pregleda delovanje vseh tehnoloških aparatur, s katerimi spaja kovino, si priskrbi osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbi za zaščito in varnost pri delu, [...]

Varilec – opis poklica in aktualna dela2017-07-20T08:00:45+00:00

Inženir strojništva – opis poklica in aktualna dela

Opis poklica Inženir strojništva se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem strojev, naprav in drugih industrijskih izdelkov, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke. Je tudi ključen strokovnjak v razvojnih skupinah, ker zelo dobro pozna celotno metodologijo konstruiranja. Zaposlen je v vseh industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini in tudi v negospodarskih dejavnostih. V svojem delovnem področju obvlada [...]

Inženir strojništva – opis poklica in aktualna dela2017-07-13T09:32:39+00:00

Vzgojitelj predšolskih otrok – opis poklica in aktualna dela

Opis poklica Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj na fizičnem, mentalnem in čustvenem področju otrok. V sklopu svojih pristojnosti načrtuje in izvaja vzgojno-izobraževalno delo, ki obsega učenje, rutinske dejavnosti, kot so higiena in prehranjevanje, in razvijanje psihomotoričnih zmožnosti otrok. Skladno s tem razvija pri otrocih samostojnost, radovednost, komunikacijo, zmožnost samoizražanja in pozitivno samovrednotenje. Vzgojitelj [...]

Vzgojitelj predšolskih otrok – opis poklica in aktualna dela2017-07-07T07:42:28+00:00