Ste zaposleni, vendar je vaša zaposlitev ogrožena? Ste študent ali dijak zaključnega letnika in razmišljate o redni zaposlitvi? Četudi ne izpolnjujete pogojev za vpis v evidenco brezposelnih oseb in iščete zaposlitev, se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu za zaposlovanje.

Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve

V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite tudi v primeru, da ste zaposleni in je vaša zaposlitev ogrožena.

Pogoji za prijavo V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če potrebujete pomoč pri zaposlitvi in informacije o zaposlovanju in trgu dela ter ste:

  • iskalec zaposlitve, ki je delovno aktiven ali neaktiven, torej če ste zaposleni, samozaposleni, upokojeni, gospodinjec, dijak, študent ali drugače delovno neaktivni

oziroma je vaša zaposlitev ogrožena, ker

  • vam je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi  ali
  • ste zaposleni za določen čas in vam pogodba poteče v roku treh mesecev.


Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je objavljeno, da se v evidenco iskalcev zaposlitve lahko prijavite tudi, če ste:

  • tujec s prostim dostopom na slovenski trg dela: – družinski član slovenskega državljana, – državljan držav EU, EGP ali Švicarske konfederacije, – družinski član državljanov EU, EGP, Švicarske konfederacije, ki nima  državljanstva, – tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, – begunec, – tujec s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi EU, – tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in zakonito     prebivate v Republiki Sloveniji;
  • tujec, ki je žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonitega zaposlovanja, oseba s subsidiarno zaščito ali imate modro karto.

Kje in kako se lahko prijavite? V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite na uradu za delo območne službe, ki ga sami izberete. Prijavite se lahko:

  • elektronsko – preko spletne strani Zavoda za zaposlovanje. Pred tem se je potrebno registrirati v portal Poiščidelo.si
  • osebno – pri uradni osebi Zavoda za zaposlovanje izpolnite obrazec prijave in ga lastnoročno podpišete;
  • po pošti – izpolnjen in podpisan obrazec prijave pošljete po pošti.