Namen registracije blagovne znamke je, da podjetje zaščiti svoje izdelke oziroma storitve pred konkurenco.

Je pravica industrijske lastnine, s katero zavarujemo grafično podobo svojega proizvoda/ storitve in s tem preprečimo konkurenci, da bi za svoje izdelke/ storitve uporabljali enako ali podobno ime oziroma grafično podobo. Blagovno znamko lahko sestavljalo besede, črke, številke, 2d in 3d vizualna podoba, različne kombinacije barv,..

Tako se z registracijo blagovne znamke podjetje zaščiti pred konkurenco in hkrati pridobi na kredibilnosti in prepoznavnosti pri svojih strankah.

ID 100218800

Registracija blagovne znamke

1. Preverjanje, če je konkretno blagovno znamko možno registrirati. Blagovna znamka mora biti prosta, da še ne obstaja nobena enaka ali podobna registrirana blagovna znamka. Preverjanje najlažje opravimo, da preverimo po podatkovnih bazah svetovnega in evropskega urada za intelektualno lastnino.

2. Določitev na katerem območju se bo registrirala blagovna znamka. V našem primeru je to ponavadi registracija za Slovenijo ali EU.

3. Določitev za katero blago oziroma storitve se bo blagovna znamka nanašala.

4. Vložitev prijave za registracijo na Uradu za intelektualno lastnino RS. Nato urad objavi prijavo blagovne znamke in s tem začne teči tromesečni rok za ugovor iz strani tretjih oseb/ podjetji.

5. Če ni bilo pritožb ali pa so bile te neutemeljene, sledi plačilo pristojbine za registracijo, ki velja za obdobje 10 let. Registracija se lahko nato neomejeno podaljšuje.

Registracija za Slovenijo

Višina pristojbine je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, ki jih blagovna znamka zajema (Razredi so na primer: 1. oblačila in obutev, alkoholne pijače3. Igrače,..) . Prijavna pristojbina znaša za 1. razred 100 eur + dodatnih 20 eur za dodatni razred, sama registracija za 10 let pa znaša 150 eur za en razred + 50 eur za vsak dodatni razred. Tako je skupna cena za 1. razred 250 eur + 70 eur za dodatni razred.

Zaščita blagovne znamke v tujini

  • Evropska prijava blagovne znamke

Prijavimo blagovno znamko pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino in s tem zaščitimo svojo znamko za celotno področje EU. Evropska registracija stane 850 eur za posamezen razred, 900 eur za dva razreda in dodatnih 150 eur za vsak dodaten razred.

Evropska prijava velja za vse članice Madridskega sporazuma, tako da velja v osemdesetih državah.

  • Prijava blagovne znamke v tretjih državah

Za registracijo blagovne znamke v državah, ki niso v EU oziroma nimajo z EU sklenjeno partnerstvo o varovanju intelektualne lastnine, je potrebno za vsako državo posebej urejati registracijo preko uradnih zastopnikov ali njihovi uradov za intelektualno lastnino.