Za milenijce imenujemo generacije rojene med letoma 1980 in 2000. Milenijci ta trenutek predstavljajo na trenutnem trgu dela velik del obstoječe delavne sile, vendar še vedno veliko delodajalcev ne ve kako iz njih potegniti maksimum.

Zanje najpomembnejše tri stvari pri delovnem okolju so sledeče:

milenijci

Ljudje: Veliko jim pomeni vzdušje na delovnem mestu, odnosi s šefom in sodelavci. Radi sklepajo prijateljstva na delovnem mestu.

Delo kot tako:

  • Radi imajo razgibane, zanimive delovne naloge, prav tako želijo videti smisel v svojem delu. Potrebno jim je tudi zagotoviti uravnoteženost med delom in prostim časom, saj visoko cenijo zasebno življenje.
  • Možnosti za napredovanje: Želijo možnost napredovanja in razvijanja svojih projektov, pri tem pa so veseli vaše podpore.

Velik pomen dajejo človeškim stikom na delovnem mestu. Če jih boste obravnavali kot enakovredne partnerje, bodo z veseljem opravili vse delovne naloge. Radi se družijo s sodelavci tudi izven službe, na pijači, malici, na rekreaciji,.. Prav tako se udeležijo tudi različnih »team buildingov«. Če se ne družijo s sodelavci, po vsej verjetnosti v službi ne bodo zadovoljni.

Milenijci imajo željo po razvoju in napredovanju. Zelo nesrečni bodo, če bodo obstali na delovnem mestu brez možnosti napredovanja, ujeti v vsak dan enake delovne naloge. Kot njihov nadrejeni jim pomagajte pri usmerjanju njihove kariere, tako da jim z nasveti in usmerjanjem pomagate doseči njihove cilje. Zelo veseli bodo tudi vsake povratne informacije, da delajo dobro. Bolje kot kritika se obnese, pohvala in nasvet, kako lahko delajo bolje. Tako jih boste pravilno motivirali za delo. Negativne kritike ne sprejemajo dobro.

Od nadrejenega si želijo dobiti usmeritve in napotke, ne le delovnih nalog, ki jih je treba izvršiti. Radi imajo občutek avtonomije pri svojem delu, zato jim pustite občutek svobode, kako se lotiti delovnih nalog, pri tem pa jim bodite na razpolago za dodatna vprašanja in nasvete.

Če boste upoštevali zgornje usmeritve, boste v milenijski generaciji dobili zadovoljne delavce, ki bodo pomemben del vašega kolektiva.