dusevno zdravje

Duševno zdravje na delovnem mestu je dandanes vsem na prvem mestu. Čeprav so se zgodile velike spremembe na področju duševnega zdravja na delovnem mestu in glede tega, kako razumemo  duševno zdravje pri delu in kako razširjeno je slabo duševno zdravje, si je pa vsekakor vredno ogledati osnove duševnega zdravja in predvsem, kako pomembno je ohranjati dobro duševno zdravje in notranji mir na delovnem mestu.

Podpora duševnemu zdravju na delovnem mestu ni več stvar izbire, ampak je temeljna nujnost, saj skrb za zdravje zaposlenih je odlika uspešnih podjetij.

Podjetja bi bila zgrešena, če bi podcenjevala pomen razprave o duševnem zdravju na delovnem mestu. Zatorej skrb za oddih in počitek zaposlenih naj bo prvinsko vodilo. Vsekakor je lahko ustvarjanje wellness rešitev, ki bodo zaposlenim pomagale uspevati, prvi korak.

Podobno lahko zaposleni spodbujajo svoje delodajalce, da na delovnem mestu ponujajo programe duševnega zdravja.

Ni skrivnost, da lahko dejavniki tveganja, povezani z delom, negativno vplivajo na duševno zdravje. Toda preden se poglobimo v predloge na delovnem mestu za boj proti tem dejavnikom, raziščimo natančen pomen duševnega zdravja.

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje je stanje dobrega počutja, v katerem se posameznik lahko spopade z vsakodnevnimi stresorji, produktivno dela, doseže svoj polni potencial in prispeva k svoji skupnosti. Duševno zdravje je skupaj s fizičnim zdravjem in socialnim počutjem bistvena sestavina splošnega zdravja.

Pomembno je tudi poudariti, da je duševno zdravje več kot odsotnost duševne bolezni. Lahko imate slabo duševno zdravje, ne da bi bili bolni, in prav tako lahko imate dobro duševno zdravje z duševno boleznijo.

Lahko celo rečemo, da duševno zdravje in človekova uspešnost nista dve ločeni dejavnosti, temveč dve strani istega kovanca. In v kombinaciji njune harmoničnosti sta ravno celota, zaradi katere ljudje uspevajo.

In odnos med telesom in umom je bistvena sestavina duševnega zdravja. Skupaj tvorita naše notranje ravnovesje, zato mora biti v današnjem svetu duševno zdravje zaposlenih glavna prednostna naloga podjetij, ki želijo zaposlovati visoko uspešne zaposlene.

Pomen razprave o duševnem zdravju

Časi, ko se o duševnem zdravju ni govorilo, so stvar preteklosti. Ali pa bi vsaj morali biti. Pozitivno duševno zdravje je pomembno, ker nam omogoča spopadanje z izzivi, tako slabimi kot tudi dobrimi, in padci v življenju, tako v službi kot doma.

Dobro duševno zdravje nam daje sposobnost prepoznavanja, izražanja in uravnavanja svojih čustev. Omogoča nam empatijo do drugih in nam omogoča osnovne kognitivne in socialne veščine.

Pozitivno duševno zdravje pri delu nam pomaga pri soočanju s spreminjajočimi se vlogami in odgovornostmi, kot tudi