dusevno zdravje

Duševno zdravje na delovnem mestu je dandanes vsem na prvem mestu. Čeprav so se zgodile velike spremembe na področju duševnega zdravja na delovnem mestu in glede tega, kako razumemo  duševno zdravje pri delu in kako razširjeno je slabo duševno zdravje, si je pa vsekakor vredno ogledati osnove duševnega zdravja in predvsem, kako pomembno je ohranjati dobro duševno zdravje in notranji mir na delovnem mestu.

Podpora duševnemu zdravju na delovnem mestu ni več stvar izbire, ampak je temeljna nujnost, saj skrb za zdravje zaposlenih je odlika uspešnih podjetij.

Podjetja bi bila zgrešena, če bi podcenjevala pomen razprave o duševnem zdravju na delovnem mestu. Zatorej skrb za oddih in počitek zaposlenih naj bo prvinsko vodilo. Vsekakor je lahko ustvarjanje wellness rešitev, ki bodo zaposlenim pomagale uspevati, prvi korak.

Podobno lahko zaposleni spodbujajo svoje delodajalce, da na delovnem mestu ponujajo programe duševnega zdravja.

Ni skrivnost, da lahko dejavniki tveganja, povezani z delom, negativno vplivajo na duševno zdravje. Toda preden se poglobimo v predloge na delovnem mestu za boj proti tem dejavnikom, raziščimo natančen pomen duševnega zdravja.

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje je stanje dobrega počutja, v katerem se posameznik lahko spopade z vsakodnevnimi stresorji, produktivno dela, doseže svoj polni potencial in prispeva k svoji skupnosti. Duševno zdravje je skupaj s fizičnim zdravjem in socialnim počutjem bistvena sestavina splošnega zdravja.

Pomembno je tudi poudariti, da je duševno zdravje več kot odsotnost duševne bolezni. Lahko imate slabo duševno zdravje, ne da bi bili bolni, in prav tako lahko imate dobro duševno zdravje z duševno boleznijo.

Lahko celo rečemo, da duševno zdravje in človekova uspešnost nista dve ločeni dejavnosti, temveč dve strani istega kovanca. In v kombinaciji njune harmoničnosti sta ravno celota, zaradi katere ljudje uspevajo.

In odnos med telesom in umom je bistvena sestavina duševnega zdravja. Skupaj tvorita naše notranje ravnovesje, zato mora biti v današnjem svetu duševno zdravje zaposlenih glavna prednostna naloga podjetij, ki želijo zaposlovati visoko uspešne zaposlene.

Pomen razprave o duševnem zdravju

Časi, ko se o duševnem zdravju ni govorilo, so stvar preteklosti. Ali pa bi vsaj morali biti. Pozitivno duševno zdravje je pomembno, ker nam omogoča spopadanje z izzivi, tako slabimi kot tudi dobrimi, in padci v življenju, tako v službi kot doma.

Dobro duševno zdravje nam daje sposobnost prepoznavanja, izražanja in uravnavanja svojih čustev. Omogoča nam empatijo do drugih in nam omogoča osnovne kognitivne in socialne veščine.

Pozitivno duševno zdravje pri delu nam pomaga pri soočanju s spreminjajočimi se vlogami in odgovornostmi, kot tudi s spopadanjem z  težkimi izzivi. Pomaga nam uspeti v svojih vlogah, obvladovati stres in povečati našo odpornost. Navsezadnje nam omogoča, da dosežemo svoj največji potencial.

Dejavniki tveganja, povezani z delom, ki lahko škodujejo duševnemu zdravju

Na duševno zdravje zaposlenih lahko na delovnem mestu negativno vplivajo:

Neustrezne zdravstvene in varnostne politike

Cilj politike zdravja in varnosti na delovnem mestu je zaščititi dobro počutje zaposlenih, obiskovalcev in strank. Ščitijo tudi delodajalce.

Splošna politika lahko na primer vključuje posvetovanje z zaposlenimi o vsakodnevnih zdravstvenih vprašanjih ali izkazovanje zavezanosti varnim delovnim pogojem. Ali zaposleni delajo z nevarnimi materiali ali slabo vzdrževano opremo? Ali je delovno mesto prenatrpano, slabo osvetljeno ali prezračeno ali nehigiensko? Ali so nesreče na delovnem mestu pogoste? Ali so pritožbe ali pomisleki zaposlenih glede varnosti preslišani?

Delovna mesta s slabo zdravstveno in varnostno politiko lahko zmanjšajo duševno zdravje zaposlenih, izgubijo osebje, tvegajo kazenski pregon in zmanjšajo dobičkonosnost.

Slabe komunikacijske in upravljavske prakse

Prijazna in privlačna komunikacija ter vodenje so znak dobrega odnosa med vodjem in zaposlenimi.

Po drugi strani pa slaba komunikacija in slabe prakse povzročajo obremenitev v odnosu, povzročajo slabo duševno zdravje in povečujejo stres na delovnem mestu.

Nizka raven podpore za zaposlene

Vodje, ki ne pomagajo odstraniti ovir ali ne delijo virov z zaposlenimi, lahko prispevajo k temu, da se zaposleni počutijo preobremenjeni in izgubijo prepotrebno motivacijo.

a primer, namesto da vodje pričakujejo, da bodo zaposleni sami ugotovili rešitve za naloge, ki jim niso jasne, bi morali vodje pokazati, kako te naloge dokončati, in biti na voljo za vprašanja ter nuditi potrebno pomoč.

Pritiski, ki motijo normalno delovanje

Pričakovanja zaposlenih, da bodo nenehno delovali na najvišji ravni, nanje povzročajo nerazumen pritisk. In tej pritiski povzročajo povečanje obremenitve in delovnih ur, dodaten stres in čustveno izčrpanost.

Negotovost zaposlitve

Izguba delovnih mest zaradi COVID-19 je postala glavni izvor stresa za zaposlene. Strah pred nezmožnostjo plačevanja računov ali skrb za dobrobit družine predstavlja veliko grožnjo našemu duševnemu počutju.

Kako lahko težave z duševnim zdravjem vplivajo na naše delo?

Ko se psihično in čustveno dobro počutimo, k svojemu delu pristopimo z dobrim duševnim zdravjem. Smo prilagodljivi in odporni. Sposobni smo obvladati vse izzive, ki so nam postavljeni pod noge in naši prispevki k naši ekipi so zaradi tega na višjem nivoju ter uspevamo tako v osebnem kot tudi v poklicnem življenju.

Ko pa se na delovnem mestu spopadate z slabim duševnim zdravjem, lahko tudi če ni ekstremno, na več načinov negativno vpliva na vaše delo.

Tukaj si lahko ogledamo pet posledic slabega duševnega zdravja na delovnem mestu:

1. Zavzetost za svoje delo

Slabo duševno zdravje vodi v demotivacijo in pomanjkanje osredotočenosti. Ko imamo težave z duševnim zdravjem, se naše misli sprehajajo ali se osredotočajo na naše težave, zaradi česar je težko uravnavati misli in čustva.

2. Produktivnost in delovna uspešnost

Visoka zmogljivost je duševna moč v gibanju. Kadar se ne počutimo dobro, je dostop do vedenjskih veščin, ki spodbujajo ustvarjalnost in odpornost velik izziv. Brez teh veščin nimamo psiholoških virov, da bi dobro opravljali svoje delo.

3. Telesna zmogljivost in vsakodnevno delovanje

Od socialne anksioznosti do zmanjšanja kognitivne zmogljivosti in delovnega spomina, slabo duševno zdravje močno vpliva na naše vsakdanje življenje in fizične sposobnosti. Počutimo se izčrpano in brez volje.

4. Komunikacija

Težko je dobro komunicirati, ko se čustveno ne počutimo dobro. Slabo duševno zdravje lahko vodi v napačno razlago ali pretirano reagiranje na sodelavce. Lahko se zdi, da govorimo z pasivno-agresivnim tonom, ali da smo slabi poslušalci ali imamo negativen odnos.

5. Slabo odločanje

Slabo duševno zdravje lahko povzroči pomanjkanje nadzora impulzov, nezdrave misli in slabo sprejemanje odločitev. Slabo sprejemanje odločitev lahko povzroči zamude na sestankih, prepozno pojavljanje, opustitev obveznosti ali neupoštevanje politik podjetja.

Načini spodbujanja duševnega zdravja na delovnem mestu

Ko gre za spodbujanje dobrega počutja na delovnem mestu, je ustvarjanje proaktivnih možnosti, ki ljudem pomagajo pri vsakodnevnem izboljšanju in ohranjanju njihovega duševnega zdravja, ključnega pomena za pomoč zaposlenim, da uspevajo. V tem razdelku bomo razpravljali o nekaterih proaktivnih možnostih za spodbujanje duševnega dobrega počutja pri delu.

Kot delodajalec:

Najpomembnejši ukrep, ki ga lahko sprejme delodajalec, je ponuditi storitve za širše duševno zdravje.

Omogočanje dostopnosti kliničnih storitev je ključnega pomena za zaposlene z duševnimi boleznimi. Vendar pa večina delavcev ne potrebuje klinične oskrbe – potrebujejo podporo za duševno zdravje.

V težkih časih zaposleni pogosto potrebujejo pomoč pri sposobnosti obvladovanja, pri obvladovanju stresa in krepitvi odpornosti. Krepitev njihove splošne duševne pripravljenosti je pomembna za njih, da bodo lahko srečni posamezniki, pa tudi produktivni sodelavci vaše ekipe.

Kot zaposleni:

Za spodbujanje duševnega počutja na delovnem mestu bi morali zaposleni spodbujati delodajalce, da ponudijo izobraževanje za obvladovanje stresa in programe duševnega zdravja, ki ustrezajo njihovim potrebam in interesom.

Zaposleni bi morali razumeti tudi politike o tem, kako si vzeti odmor za duševno zdravje pri delu, če se pojavi potreba.

Zakaj bi morala podjetja skrbeti za duševno zdravje?

Slabo duševno zdravje in čustvena stiska na delovnem mestu sta za podjetja problematična iz več razlogov.

Slabo duševno zdravje pri delu lahko povzroči:

  • Neaktivni zaposleni
  • Slaba komunikacija
  • Slaba delovna uspešnost
  • Nizka produktivnost
  • Slabo odločanje
  • Zmanjšan dobiček

Redefinirajmo duševno zdravje na delovnem mestu

Zavedanje o celotni paleti izkušenj z duševnim zdravjem zaposlenih je prvi korak k podpori dobrega duševnega zdravja na delovnem mestu. Vsi zaposleni imajo koristi, če podjetja podpirajo in spodbujajo duševno zdravje tistih, ki trpijo, in tistih, ki preprosto ne uspevajo.

Duševno zdravje na delovnem mestu lahko na novo opredelimo tako, da se osredotočimo na rešitve, ki zaposlenim pomagajo pri osebnem in poklicnem uspehu, poleg zagotavljanja podpore in dostopa do klinične oskrbe tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

Z razumevanjem, ustvarjalnostjo in podporo lahko podjetja svojim zaposlenim zagotovijo najboljše programe duševnega zdravja ter poskrbijo za blaginjo vseh akterjev v danemu podjetju. Saj z spodbujanjem duševnega zdravja in individualnega razvoja spodbujamo zdravo, uspešno, in predvsem veselo delovno okolje.