Zavod za zaposlovanje vam preko preverjanja in potrjevanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) in TK (temeljne kvalifikacije) omogoča, da pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje določenega poklica, kljub temu da nimate zahtevane formalne izobrazbe.

ID 10064831

S pomočjo tega programa lahko povečate svoje zaposlitvene možnosti, tako da dobite potrdilo za neformalno pridobljena znanja. S tem pridobite možnost opravljanja novih poklicev, po katerih povprašujejo delodajalci.

Vsi brezposelni se lahko vključite v program Preverjanje usposobljenosti za poklic. Če uspešno zaključite usposabljanje, boste pridobili javno veljavno listino, potrdilo za NPK oziroma spričevalo za TK.

Če se vključite v program, vam Zavod za zaposlovanje povrne sledeče stroške:

 • dodatek za prevoz – 0,13 EUR na kilometer od kraja vašega bivanja do kraja preverjanja in nazaj,
 • stroške zdravniškega pregleda, ki ga opravite pred pričetkom usposabljanja.

S pomočjo Zavoda za zaposlovanje lahko potrdite različne NPK:

 • dietni kuhar,
 • pomočnik kuharja,
 • pomočnik natakarja,
 • izdelovalec tradicionalnega kruha, peciva in testenin,
 • izdelovalec spletnih strani,
 • oblikovalec spletnih strani,
 • turistični informator,
 • turistični animator,
 • maniker,
 • maser,
 • vizažist,
 • socialni oskrbovalec na domu,
 • posrednik za nepremičnine,
 • zeliščar,
 • gozdarski sekač,
 • gozdni traktorist,
 • operater na CNC-stroju,
 • operater pri prevozu nevarnega blaga,
 • varnostnik,
 • varnostnik – čuvaj,
 • TIG-varilec,
 • MIG/MAG-varilec,
 • vodja projekta …

Za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu pa morate pridobiti temeljno kvalifikacijo (TK).

Vsi, ki bi se radi vključili v program, se morate najprej oglasiti pri svojem zaposlitvenem svetovalcu, ki izvede vključitev po predpisanem postopku:

 1. vaš svetovalec presodi smiselnost vključitve v program,
 2. sprememba zaposlitvenega načrta,
 3. podpis pogodbe o vključitvi v program,
 4. preverjanje in potrjevanje NPK in TK. Izvedejo posebne komisije, ki so vpisane pri Državnem izpitnem centru.

Za več informacij se obrnite na svojega zaposlitvenega svetovalca na vašem uradu za delo.

(Vir:ZRSZ)