Delo davčnega svetovalca je svetovanje posamezniku ali podjetjem, ko se gre za vprašanja pri davkih. Preuči finančno stanje stranke, izračuna davčno stopnjo in skuša najti zakonite poti za znižanje obdavčitve.

financni svetovalec

Delovni postopki

Svojim strankam, torej posamezniku ali podjetju, pojasnjuje davčne zakone in sisteme obdavčevanja. Za stranko pripravi povračila davka in izračuna ustrezno davčno stopnjo, ki jo mora stranka davčni upravi plačati.

Davčni svetovalec analizira račune in finančno poslovanje stranke, ji svetuje pri načrtovanju in pri denarnih transakcijah.

Delovni pripomočki

Davčni inšpektor pri svojem delu pogosto uporablja davčne liste, vrednostne papirje, devizne tečaje, obrestne mere, zakonodajo in mednarodni sporazum.

Na kaj mora biti pozoren?

Za stranke si prizadeva doseči najboljše in najbolj ustrezno davčno poslovanje.

Dobro zna delati s številkami, dobro pozna poslovni svet, sposoben je analitičnega razmišljanja in je dober pri organizaciji dela.

Posebnih nevarnosti pri samem delu davčnega svetovalca ni.

Delovno področje in razmere dela

Delovno področje davščin zajema davek od dobička, dohodnino, davčno načrtovanje, zastopanje strank, mednarodno davčno svetovanje in še veliko drugih področjih.

Večino časa preživi v zaprtem prostoru, v svoji prostorih, občasno dela tudi na terenu.