Delo cenilca je organizacija, oglaševanje in vodenje dražbe. Vse stvari najprej pregleda in oceni. Nekateri cenilci so strokovnjaki za določen tip predmetov, kot so npr. umetniške slike, skulpture in porcelan.

 cenilec 1

Delovni postopki

Predmet, ki je namenjen prodaji najprej oceni. Poišče in zagotovi primeren prostor za dražbo, uredi zavarovanje in zagotovi prevoz ter varnost izdelka. Nato cenilec seznani javnost o dražbi preko medijev in drugih publikacijah. Pripraviti mora kataloge in inventarje o predmetih, ki bodo na dražbi.

Cenilec mora poznati zakone in pravila, ki se nanašajo na njegovo delo. Nekateri cenilci so specializirani za določen tip predmeta, npr. izvedenci za umetnost se spoznajo na nakit, drago kamenje, knjige, starine, steklo…

Delovni pripomočki

Glavni delovni pripomoček cenilca je prenosni računalnik in prenosni telefon. Še vedno pa sta pomembna pripomočka kladivce in zvonec, s katerim cenilec oznani konec dražbe za posamezni predmet.

Glavni delovni pripomoček cenilca je prenosni računalnik in prenosni telefon. Še vedno pa sta pomembna pripomočka kladivce in zvonec, s katerim cenilec oznani konec dražbe za posamezni predmet.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo cenilca je ocenjevanje predmetov, ki so namenjeni za prodajo na dražbi in pa organizacija same dražbe. Vedno bolj se uveljavlja dražbe preko interneta.

Cenilci se spoznajo na številke in morajo biti dobri v pogajanju. To so samozavestne in podjetne osebe.

Kakšnih posebnih nevarnosti pri delu ni.

Delovno področje in razmere dela

Metode dela načeloma niso predpisani, cenilec pa s svojo dejavnostjo pokrije vse izdelke in predmete, ki imajo menjalno in tržno vrednost.

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih, kjer je poskrbljeno, da so predmeti ustrezno zaščiteni in zavarovani. Med samo dražbo mora biti še posebej pozoren in natančen.