Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS je bilo 23.11.2018 objavljeno javno povabilo za izvajanje javnih del v letu 2019.

Javna dela so namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam. Povabilo je odprto od 5.12.2018 do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2019.

Iz proračuna RS je namenjeno 15 milijonov EUR za izvajanje programov javnih del. V programe se bo lahko vključilo do 2800 dolgotrajno brezposelnih oseb.

javna dela 2017

 

Vsako leto se na povabilo prijavi več organizacij kot jih lahko financira država. Tudi letos se računa na izvajalce, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu.

Programi se izbirajo na področju:

  • kmetijstva,
  • vzgoja in izobraževanje,
  • okolje in prostor,
  • kultura,
  • socialno varstvo,
  • drugi programi javnih del.

Citirano iz spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljeno 23.11.2018:

“Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.“

Katalog programov javnih del za leto 2019 (objavljen: 23.11.2018)