IZKUŠENA KADROVNICA IN REFERENTKA ZA OBRAČUN PLAČ
IZKUŠENA KADROVNICA IN REFERENTKA ZA OBRAČUN PLAČ
  • 03/11/2016
Na delovnem mestu »kadrovik« sem  opravljala popolnoma vsa kadrovska dela, in sicer za šest  registriranih družb, v sklopu skupine Begrad (Begrad d. d., Begrad gradnje d. o. o.,  Begrad trgovina  d. o. o., Begrad Krško d. o. o., Asfalti SB d. o. o. in AB gradnja Karlovac):

-          sodelovanje z inšpektorji za delo in davčnimi inšpektorji pri pregledovanju dokumentov z delovnopravnega in davčnega vidika

-          vsakodnevna komunikacija z generalnim direktorjem, direktorji družb, direktorji sektorjev ter ostalimi zaposlenimi

-          iskanje kadra v Sloveniji in tujini, opravljanje razgovorov s kandidati za zaposlitev in izbira

-          vodenje postopkov zaposlovanja

-          zbiranje, obdelava in analiza kadrovskih podatkov

-          priprava kadrovskih poročil, analiz

-       oblikovanje opisov delovnih mest

-          vodenje postopkov prekinitve delovnih razmerjih (redne, izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi, starostne, invalidske upokojitve)

-          priprava pogodb o zaposlitvi in skrb za njihovo podaljševanje

-          priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi, najemnim pogodbam

-          priprava raznih sklepov in odredb

-          prerazporejanje invalidov ter izpeljava postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi invalidom

-          izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi s predpisano kvoto invalidov pri Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (vsakomesečno izračunavanje in preverjanje izpolnjevanja kvote invalidov)

-          organizacija izobraževanj za zaposlene

-          urejanje delovnih dovoljenj za tujce ter skrb za podaljševanje le-teh

-          odkrivanje ponarejenih spričeval oz. preverjanje pristnosti spričeval tujih kandidatov za zaposlitev

-          priprava plana kadrov, plana izobraževanja, plana izplačila jubilejnih nagrad ter vseh ostalih planov

-          priprava seznama upravičencev do izplačila regresa za letni dopust

-          izračunavanje odpravnin iz poslovnega razloga, razloga nesposobnosti, invalidnosti ter izračunavanje odpravnin ob upokojitvi

-          skrb za ažurno stanje kadrovske baze

-          vodenje različnih kadrovskih evidenc

-          izpolnjevanje M-obrazcev

-          izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene

-          vodenje postopka za kadrovsko štipendiranje in priprava štipendijskih pogodb

-          organizacija obvezne prakse za dijake in študente ter izvedba pripravništva

-          izpeljava postopka napotitve delavca na delo v Rusijo,

-          zbiranje informacij o možnosti napotitve delavcev na delo v Švico, Avstrijo, Hrvaško, Nizozemsko

-          pomoč sodelavcem pri izpolnjevanju dokumentacije za pridobitev NPK kvalifikacij

E-naslov
Telefon
040 814 119
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Tekoče
Angleški jezik
Tekoče
Nemški jezik
Dobro
Italijanski jezik
Tekoče
Hrvaški jezik
Tekoče

Izkušnje

Kadrovik – računovodja @ Elektroinstalaterstvo Vranič, Robert Vranič s.p., Belčji Vrh 9, 8343 Dragatuš
Jun 2015 — Maj 2016

▪ Obračun plač
▪ Obračun regresa za letni dopust
▪ Vodenje postopkov zaposlovanja
▪ Zbiranje, obdelava in analiza kadrovskih podatkov
▪ Priprava kadrovskih poročil in analiz
▪ Vodenje postopkov prekinitve delovnega razmerja
▪ Priprava pogodb o zaposlitvi
▪ Urejanje delovnih dovoljenj za tujce
▪ Vodenje različnih kadrovskih evidenc
▪ Izpolnjevanje M-obrazcev

Znanje drugih jezikov

FRANCOSKO - OSNOVNO

Kontaktiraj kandidata

Kontakt