Končno ste dobili (pozitiven) odgovor na poslano prošnjo za delovno mesto, vendar delodajalec pred samim razgovorom ali na licu mesta od vas zahteva, da izpolnite določen vprašalnik oz. izpolnite določeno nalogo. Gre pri tem za izkoriščanje osebnih podatkov oz. za pridobitev novih informacij, s katerimi bi se delodajalec lahko okoriščal, ali le za boljšo orientacijo delodajalcu o tem, ali ste za delovno mesto primerni?

vprasalnik

Kadrovski vprašalniki – razširjen življenjepis
S pomočjo kadrovskih vprašalnikov delodajalec lahko pridobi informacije, ki so običajno bolj ali manj zajete že v življenjepisu – vaše osnovne podatke, vašo podrobno delovno zgodovino, ki obsega seznam organizacij oz. podjetij, za katera ste delali, delovne naloge in zadolžitve, ki ste jih opravljali, trajanje zaposlitve, dodatna izobraževanja in usposabljanja, spodobnosti dela z računalnikom, znanje tujih jezikov, zabeležene uspehe, vaše prednosti, zdravstveno stanje ipd. Odvisno od delovnega mesta kadrovski vprašalniki obsegajo tudi vaše znanje z določenega področja. Vprašalnik načeloma ne more služiti nobenim drugim (skrivnim) namenom – če vam le ni na sledi policija ali davčni izterjevalec, ki iščeta vaš novi naslov.

Psihometrična testiranja – vaše lastnosti in sposobnosti za zahtevano delovno mesto
Psihometrična testiranja so namenjena ugotavljanju skladnosti kandidatovih lastnosti, sposobnosti in potencialov v skladu z zahtevami delovnega mesta, pomagajo pa tudi pri dopolnjevanju informacij oz. vtisov, ki jih delodajalec pridobi o kandidatu na samem razgovoru.
S pomočjo tovrstnih vprašalnikov delodajalec testira vaše osebnostne oz. karakterne lastnosti, denimo, ali ste bolj usmerjeni sami vase ali k ljudem, do kolikšne mere ste čustveno stabilni, ali ste bolj nagnjeni k timskemu ali individualnemu delu, kakšni ste kot vodja, kakšna je vaša stopnja samokontrole, kako rešujete nesoglasja ipd. Prav tako vprašalniki preverjajo vašo inteligentnost, vaše numerične ter verbalne sposobnosti ter logično mišljenje, pogosto pa ta del delodajalci tudi časovno omejijo. Poleg že omenjenega vprašalniki delodajalcu pomagajo pri določanju vaših spretnosti, vaših kompetenc, natančnosti ter reševanju različnih problemov. Vprašalniki se sicer med sabo razlikujejo – lahko vsebujejo vse zgoraj nešteto, lahko pa le del – odvisno od tega, kaj zahteva določeno delovno mesto. Ob postavljanju podobnih vprašanj se mnogi bojijo, da delodajalci zbirajo informacije o profilu posameznika in da na tak način iščejo ideje za nadaljnje delo – žal drži, da je svet pokvarjen in da se nam lahko pripeti prav vse, na kar upamo pomisliti – prav tako pa drži tudi, da v podobne vprašalnike ne vložite pretirano veliko časa in truda in vam sami po sebi ne morejo škoditi.

Članek, testni prevod ipd. – zastonjsko zbiranje prispevkov?
Znaki za avtorsko delo se pri fotografiranju, pisanju testnih člankov, prevodov ali npr. učnih načrtov, pri čemer delodajalci preverijo vaš stil pisanja oz. smisel za jezik, fotografijo, na splošno vaše znanje oz. sposobnosti z določenega področja, le redko obnesejo.
Prepogosto se zgodi, da od potencialnih delodajalcev po razgovoru ni več glasu, kmalu pa na spletu najdete članek ali prevod, ki se od vašega morda razlikuje v 3 besedah, prijatelj pa vam pripoveduje o idealnem jezikovnem tečaju, katerega program je nadvse podoben vaši inovativni ideji o učenju jezika v naravi. Ob t