Poleg ponudbe prostih del, osebnega svetovalca oz. kariernega svetovanja ter denarnega nadomestila, ki pa žal ne pride v poštev za vse brezposelne osebe, Zavod za zaposlovanje RS ponuja kar nekaj ugodnosti in predvsem številne delavnice ter programe za usposabljanja, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju dela.

ugodnosti in priložnosti

Na vas je, ali boste izkoristili ugodnosti!

Delavnice za učenje osnovnih veščin.

Na številnih delavnicah se naučite, kje in kako iskati zaposlitev, osnovnih veščin pisanja ustreznega, prilagojenega življenjepisa ter motivacijskega pisma, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor ipd. V okviru Zavoda so vam na voljo tudi številna Karierna središča in s tem strokovna pomoč pri pisanju vlog, informacije o aktualnih prostih delovnih mestih ter dostop do računalnika, tiskalnika, interneta in telefona.

Formalna izobraževanja.

Zavod za zaposlovanje vam s kritjem stroškov za pot in zdravniški pregled ter z dodatkom 6 evrov dnevno za izobraževanje pomaga pri tem, da preko šolanja v rednih programih pridobite veljavno stopnjo izobrazbe. Za to se morate najprej oglasiti pri svojem poklicnem svetovalcu, na Zavodu pa na podlagi smiselnosti vključitve sprožijo postopek o vključitvi v program.

Priprave in potrjevanje NPK ter TPK.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) in Temeljna poklicna kvalifikacija (TPK) vam omogočata lažjo zaposlitev, saj ponujata možnost ovrednotenja oz. potrditve spretnosti, ki ste jih pridobili z neformalnim učenjem. Tako lahko denimo pridobite kvalifikacijo za poklicnega voznika, barmana, ekološkega kmetovalca, klekljarja in številne druge poklice, Zavod pa vam pri tem krije stroške priprav, tj. tečajev in praktičnih usposabljanj, ter potrjevanja oz. preizkusa znanja.
Institucionalno usposabljanje.

Zavod za zaposlovanje ponuja različne jezikovne in računalniške tečaje, usposabljanje za upravljanje različnih naprav in mehanizacije, usposabljanja s področja kovinarstva, usposabljanja za zidarje, skladiščnike, sobarice, računovodje in knjigovodje, usposabljanja s področja podjetništva idr. Mesečno vam za pretekli mesec nudijo dodatek za prevoz ter dodatek za aktivnost, namenjen usposabljanjem, ki trajajo najmanj 100 ur. Tudi za vključitev v omenjeni program se morate najprej oglasiti pri vašem poklicnem svetovalcu, glede na presojo o smiselnosti vključitve pa Zavod sproži nadaljnji postopek.

Projektno učenje mladih.

Projektno učenje mladih oz. PUM je namenjeno osebam, mlajšim od 26 let, ki iz različnih razlogov niso dokončali srednje šole in so brezposelni. PUM se preko različnih organizacij organizira po celi Sloveniji. Mladi s pomočjo mentorjev pripravljajo različne skupinske projekte, kot so denimo filmi, razstave, različni izdelki ipd., individualni učni projekti pa jim pomagajo pri učenju ter pripravi na izpite oz. pri iskanju zaposlitve. S tem pridobijo nova znanja, veščine, predvsem pa dobijo motivacijo za učenje in dokončanje študijskih obveznosti. Za vključitev v program mora biti oseba prijavljena kot brezposelna, pri vključitvi v program, ki traja eno leto, pa ji pomaga osebni svetovalec. Zavod za zaposlovanje udeležencu PUM-a nudi dodatek za prevoz ter dodatek za aktivnost, ki se izplača za program, ki traja vsaj 100 ur.

Ostale ugodnosti.

Med ostalimi ugodnostmi lahko denimo omenimo 50-% popust pri nakupu Urbane, brezplačno članarino v različnih knjižnicah, brezplačen vstop na različne umetniške in kulturne dogodke, subvencionirane s strani države ali občine (denimo SNG Drama, Narodna galerija, Obalne galerije Piran idr.), ter različne ugodnosti s strani posameznih ustanov.