Nemčija je ena izmed držav na področju EU z najnižjo stopnjo brezposelnosti ter recesijska zmagovalka, zaradi tega pa tudi privlačna destinacija iskalcev zaposlitve.

V Nemčiji, eni izmed vodilnih gospodarstev na področju EU, primanjkuje kvalificiranih delavcev, zato vse več Slovencev, tako mladih kot starih, išče zaposlitvene možnosti izven meja naše države. Večina iskalcev pa ravno v Nemčiji vidi najboljšo destinacijo za dvig lastnega standarda in zadovoljitev lastnih potreb po boljšem življenju. Med vsemi odseljenimi državljani Slovenije jih je namreč največ, vsak četrti, odšlo ravno v Nemčijo, saj le ta nudi našim iskalcem zaposlitve predvsem močan trg dela, na katerem pa primanjkuje kvalificiranih kandidatov za številne specifične posle in poklice, kot so strokovnjaki za hladilne naprave, osebe za nego starejših in bolnih, vodovodarji, inženirji in mehaniki, zaposleni v restavracijah, itd.

Delo in zaposlitev v Nemčiji

Nemčija je ena izmed držav na področju EU z najnižjo stopnjo brezposelnosti

POVEZAVA: Delovna mesta v Nemčiji

Evropska ureditev od 1.maja 2011 dovoljuje mobilnost na trgu dela za vse članice EU. Slovenski državljani se lahko brez omejitev zaposlujejo v Nemčiji, ne potrebujejo delovnih dovoljenj in so na trgu dela enakovredni nemškim državljanom. Torej za slovenske delavce veljajo enaki pravni predpisi kot za nemške. Med predpise pa zlasti spada delovni čas, dopust in predpisi v zvezi z varstvom pri delu. Državljani EU lahko v Nemčiji bivajo do treh mesecev brez dovoljenja, za daljše bivanje pa se je treba prijaviti na pristojnem uradu za prijavo prebivalcev.

Za zaposlitev v Nemčiji pa je seveda treba izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva in določa nemška državna zakonodaja. Med za to pristojne organe v Nemčiji sodi zvezni urad za migracije in begunce, ki nudi podatke o tem, kaj je treba storiti za priznavanje slovenske izobrazbe v Nemčiji, ter o tem, kako se lotiti pristopa do trga dela in kako čim bolj uspešno iskati zaposlitev. Pri iskanju zaposlitve v Nemčiji so koristni tudi podatki, ki jih objavlja Zvezna agencija za delo. Ta je namreč največji ponudnik delovnih mest in je povezana z več kot 700 agencijami in pomaga tudi tujcem, ki razmišljajo o delu v Nemčiji, preko Mednarodne namestitvene ponudbe, ki ponuja številne informacije in nasvete o tem, kako najti službo, o odobritvi diplom, priložnostih za delo, socialnem zavarovanju, itd.

Koristne informacije o zaposlitvenih možnostih in pogojih v Nemčiji nudi tudi Zavod za zaposlovanje republike Slovenije. Na zavodu svetujejo, da se je pametno pred odhodom v tujino pozanimati, kakšni so v državi gostiteljici pogoji za priznavanje poklicnih kvalifikacij. V vsaki državi namreč obstajajo regulirani poklici, kot so učitelj, zdravnik, inženir, arhitekt, itd., za opravljanje katerih veljajo posebni pogoji. Posebej opozarjajo na raznoliko nacionalno zakonodajo, ki ureja pogoje za opravljanje samostojne obrtne ali druge regulirane dejavnosti ter izvajanje storitev.

V veliko pomoč pa so tudi slovenski spletni zaposlitveni portali, ki objavljajo delovna mesta v tujini, iskalci dela pa se tudi lahko obrnejo na katero izmed zaposlitvenih agencij. Za tiste, ki nimajo večjih težav z jezikom, pa je najbolje, da neposredno pošljejo ponudbo podjetjem, kjer se jim zdi delo privlačno.

POVEZAVA: Delovna mesta v Nemčiji