• Kranj
  • 19/08/2016

Informacije o podjetju

Osnovna dejavnost podjetja je Iskra Pro Kranj, d.o.o. je proizvodnja strojev in naprav, namenjenih za avtomatizacijo proizvodnih procesov.

Tradicija te dejavnosti sodi v leto 1952, ko so v Kranjski Iskri začeli, predvsem za lastne potrebe, z načrtovanjem in proizvodnjo tovrstnih izdelkov. Leta 1991 je prišlo do izločitve dejavnosti avtomatizacije industrije v novo samostojno podjejte Iskra Pro Kranj, d.o.o. Pravilna usmeritev in dobro delo je omogočilo postopno a trdno rast. Od začetnih 14 se je število zaposlenih povečalo na trenutno 40 strokovno usposobljenih delavcev.

Družba ustvari približno polovico letnega prometa na slovenskem trgu in polovico v drugih državah EU

Družba je organizirana kot d.o.o. in je v celoti v zasebni lasti.

Trenutne zaposlitve pri Iskra PRO Kranj, d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest