Področni svetovalec III Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Koper Redno delovno razmerje
Apr, 08
Spremljanje zakonodaje s področja dela in obveščanje nadrejenih o spremembah. Strokovno vodenje projektov in zagotavljanje administrativne pomoči pri vodenju projektov, nadzor nad proračunom projektov opreme, stroškov in pogodb s podizvajalci s