Mengeš Redna zaposlitev
Mar, 27
uvajanje v delovno terapijo za starostnika pripravniku omogočimo in poiščemo zavode, kjer bodo opravili obvezno kroženje trajanje: 6 mesecev
Mengeš Redna zaposlitev
Mar, 20
izvajanje zdravstvene nege in varstva uporabnikov nudenje medicinske pomoči priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov ukrepanje ob urgentnih stanjih v mejah pristojnosti vodenje dokumentacije in izvajanje del i
BOLNIČAR NEGOVALEC I Dom počitka Mengeš
Mengeš oziroma Trzin Redna zaposlitev
Mar, 12
Dela in naloge: pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev Pomoč pri premikanju v prostoru in prevozih stanovalcev transfer zdravstvenega materiala in stanovalcev oskrba umrlega vožnja stanovalcev na prireditve v domu skr
Mengeš Redna zaposlitev
Mar, 11
izvajanje zdravstvene nege in varstva uporabnikov nudenje medicinske pomoči priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov ukrepanje ob urgentnih stanjih v mejah pristojnosti vodenje dokumentacije in izvajanje del i
Mengeš Redna zaposlitev
Mar, 06
pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi pomoč pri premikanju v prostoru in prevozih stanovalcev oskrba umrlega preprečevanje in obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom vožnja stanovalcev na/iz prireditev skrb za osebno higieno