Knjigovodja m/ž REMTY-R d.o.o.
Ljubljana - Dobrunje Redna zaposlitev
Nov, 20
skrb, da poslovno - finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi knjiženje poslovnih dogodkov ( priprava poročil ) priprava plačilnih list izdelava računov plačil
Knjigovodja, m/ž NIKA d.o.o.
Laško Redna zaposlitev
Nov, 20
knjiženje prejetih in izdanih računov obračun DDV knjiženje bančnih izpiskov vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev obračunavanje plač in prispevkov
Ljubljana Redna zaposlitev
Nov, 19
knjiženje poslovnih dogodkov priprava in oddaja mesečnih poročil celovit pregled poslovanja spremljanje terjatev in obveznosti priprava izkazov obračunavanje plač administrativna dela
Računovodja m/ž LPKF LASER & ELECTRONICS d.o.o.
Naklo Redna zaposlitev
Nov, 18
obračun davkov na nivoju podjetja zaključevanja obdobja in izdelava računovodskih izkazov analiza denarnih tokov in obratnega kapitala upravljanje s terjatvami družbe izračun in pošiljanje zamudnih obresti vnos poslovnih list
Ljubljana Redna zaposlitev
Nov, 15
opravljanje računovodskih storitev za gospodarske družbe knjiženje poslovnih dogodkov obračun plač obračun DDV izdelava letnih in medletnih računovodskih izkazov in razkritij za potrebe financiranja pri bankah
NOVO MESTO okolica Redna zaposlitev
Nov, 14
Za našega naročnika, proizvodno podjetje iz okolice Novega mesta, iščemo novo sodelavko/sodelavca za pozicijo SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA.  Na delovnem mestu boste opravljali naslednje naloge: vodenje poslovnih knjig in materialnega knjigovodst
RAČUNOVODJA BSL FINANČNI INŽENIRING D.O.O.
LJUBLJANA Redna zaposlitev
Nov, 07
izvajanje operativnih nalog s področja računovodstva in financ, urejanje dokumentacije in knjiženje poslovnih dogodkov, vodenje evidenc in glavne knjige, priprava in izdajanje ustreznih dokumentov, likvidacija vhodnih dokumentov,
Knjigovodja-računovodja m/ž KOVINSKA DELA S&N d.o.o.
Maribor Redna zaposlitev
Okt, 23