Ljubljana Redno delovno razmerje
Jul, 28 novo
Samostojni razvijalec programske opreme (m/ž) v organizacijski enoti IT Razvoj Banka je del NLB Skupine, z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope. S sedežem NLB d.d. ki je v Ljubljani, NLB Skupino sest