Dole nad Idrijo Redno delovno razmerje
Feb, 17
Razvrščanje hlodovine po kvaliteti. Krojenje hlodovine z motorno žago. Upravljanje in vzdrževanje hidravličnega dvigala. Upravljanje in vzdrževanje lupilne linije.      
Gozdar Meglič Uroš s.p., Posek, spravilo in prevoz lesa
Gorenjska Redno delovno razmerje
Feb, 15
Gozdarski delavec za delo pri žičnem spravilu lesa, posek lesa ter ostala preprosta gozdarska dela. Zaželjene izkušnje ter izpit za delo z motorno žago.