Učitelj slovenskega jezika Francoska šola v Ljubljani
Ljubljana Redno delovno razmerje
Jul, 23 novo
OPIS DEL IN NALOG: Priprava, načrtovanje (letni načrt, načrt za posamezno periodo, dnevni program) in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ocenjevanje učencev, preverjanje in ocenjevanje znanja, individualna pomoč otroku (učna di