VODJA BETONARNE BR d.o.o.
ROGAŠKA SLATINA Redna zaposlitev
Jul, 06 novo
načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadzor dela v betonarni, priprava tehnične dokumentacije za izdelavo betonskih trafo postaj, kontrola trafo postaj na terenu, strokovna pomoč delavcem, razporejanje in delitev delovnih opravil