Vodja financ in računovodstva Iskra VARJENJE, d.o.o.
Ljubljana Redna zaposlitev
Sep, 16
samostojno izvajanje finančnega in računovodskega poslovanja,samostojna izdelava mesečnih, periodičnih in letnih bilanc-računov, obračun plač, finančno planiranje, poročanje za banke, statistiko in druge državne organe, predlaganje ukrepov