Vas zanima, kateri poklici so trenutno zelo iskani? Na naši spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa delovna mesta, ki so trenutno iskana. S tem si boste pomagali pri vpisu v srednjo ali višjo šolo ali pri prekvalifikaciji oz. iskanju novega poklica. Eden izmed zelo iskanih kadrov je poklic viličarist.

Opis dela

Viličarist dela tako v notranjem kot zunanjem transportu, vendar vedno na krajših relacijah. Z vilicami pravilno fiksira tovor na paleti, ga dvigne in ga prestavi ali na drugo mesto v ali izven skladišča. Pri vožnji mora biti zelo previden, da ne ovira ali ogroža drugih oseb in blaga v skladišču. Ko tovor odloži, je pomembna natančnost in previdnost. Skrbeti mora, da zasede čim manj prostora. Odgovoren je tudi za pravilno delovanje stroja samega. Poleg tega skrbi za evidenco in dokumentacijo premaknjenega blaga. Viličarist vedno dela v skladu z varnostnimi predpisi, saj je kazensko odgovoren za vse morebitne poškodbe, ki jih lahko povzroči.

Izobraževanje

Če si želite postati upravljavec viličarja, boste morali narediti tečaj za viličarja. Tako se usposobite in dobite vse potrebna znanja in spretnosti za vožnjo in delo na viličarju.

Področja dela

Področja, kjer se viličarist lahko zaposli, zajemajo velik spekter organizacij oz. podjetij. Uporabljajo ga predvsem tam, kjer so večja skladiščih, v tovarniških obratih ali v trgovinah z gradbenim materialom, v proizvodnih podjetjih, kmetijskih zadrugah, farmah, bolnišnicah, gradbena podjetja, na železnicah in letališčih…

Delovni čas in razmere

Delovni čas je predhodno določen in fiksen. Močno je odvisen od politike podjetja. Lahko je eno dvo ali tro izmenski in največkrat ne presega časovne okvire dela. Delavec dela večkrat v zaprtem ali pol zaprtem prostoru z izhodi na odprt prostor. Ker lahko med delom pride do poškodb, uporablja predpisana zaščitna sredstva.vilicar

Sposobnosti za delo

Delavec mora biti previden in samostojen. Pomembna je natančnost in smisel za organiziranost ter urejenost prostora. Vseskozi mora biti skoncentriran in hkrati med delom in vožnjo opazovati okolico in ljudi okoli sebe, zato mora biti viličarist zanesljiv in odgovoren delavec.
Viličarist je poklic, ki je primeren za vse, ki imate radi vožnjo in si želite opravljati s strojem, kar vam lahko prinese veliko užitkov na delovnem mestu.

<