Kineziolog pripravi optimalni vadbeni program z gibalno oz. športno vsebino, na osnovi pogovora in diagnostike gibalnega stanja posameznika. Namen njegovega dela je izboljšanje zdravja in splošne telesne zmogljivosti.

kineziolog

Delovni postopki

Kineziolog s svojim znanjem načrtuje, organizira, izvaja, nadzoruje in vrednosti programe gibalne dejavnosti. Cilj je razvoj in ohranjanje splošne zmogljivosti oz. preventiva pred morebitnimi poškodbami in obolenji. Kineziolog načrtuje in vodi programe promocije aktivnega življenjskega sloga. Posamezniku pripravi optimalni vadbeni program z gibalno /športno vsebino, da ohranja oz. izboljša svoje zdravje in telesne zmogljivosti.

Delovni pripomočki

Kineziolog pri delu uporablja merilne sisteme za vrednotenje in spremljanje napredka gibalnih sposobnosti posameznika in vadbene pripomočke izbrane na potrebe posameznika.

Na kaj mora biti pozoren?

Na osnovi pravilnega načrtovanja, vodenja, spremljanja in prilagajanja programa, je kineziologova storitev vadba, katere namen je izboljšanje telesne zmogljivosti, gibalne sposobnosti in izboljšanje zdravja posameznika.

Kineziolog je komunikativen in se drži etičnih načel, spoštuje človekove pravice in njegovo dostojanstvo, je ustvarjalen in zna tudi kritično oceniti kineziološke postopke in rezultat svojega dela, s tem pa prispeva k kvaliteti in razvoju stroke.

Posamezniku predstavi vsebino vadbe in kakšen je njen cilj ter ga opozori kakšne poškodbe mu pretijo v primeru, da vaj program ne bi pravilno izvajal. Vadbo ves čas nadzira, spremlja njene učinke in uvaja spremembe, ko je to potrebno.

Delovno področje in razmere dela

Kineziologovo delo poteka na raznih športnih programih, namenjen je vsem starostnim skupinam. Dela lahko v programu prostočasne gibalne/športne dejavnosti, gibalne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna dejavnost otrok in mladine, usmerjenih v vrhunskih šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših in vadba na delovnem mestu. Vodi tudi programe za izboljšanje telesne zmogljivosti.

Za uspešno delo potrebuje primeren vadbeni prostor ali ustrezno zunanjo površino ter opremo za vaje.