Rokovanje je prastar običaj, ki je poleg pozdrava, najpogostejši pri vzpostavljanju prvega stika z novimi ljudmi. Čeprav gre za vljudnostno gesto, ki jo bolj ali manj rutinsko izvajamo pa lahko iz stiska roke zvemo veliko o tem človeku.

ID 100496064

1. Premočan stisk

Seveda je relativno, kaj je premočan stisk, vendar se lahko držite splošnega napotka, da uporabite enako moč stiskanja kot pri držanju kljuke pri odpiranju vrat. Pametno je tudi, da prilagodite moč stiska roke glede na sogovorca. Tako boste seveda nežneje stisnili roko krhki ženski kot konkretno grajenemu moškemu. Premočan stisk kaže na robatega in agresivnega človeka.

2. Mlahava roka

Pogosto pa je še slabša izbira, da imamo ob rokovanju povsem mlahavo roko. S tem dajete znak, da ste nervozni, nesamozavestni in nezainteresirani. Kaže na slaboten značaj.

3. Rokovanje le s prsti

Če drugi osebi ponudite le prste, je učinek podoben kot pri mlahavi roki, vendar je še slabše, saj ste namesto mlahave roke ponudili le mlahave prste. Nakazuje nesamozavestno osebo, ki se boji osebnega stika.

4. Predolgo rokovanje

Idealna dolžina stiska roke naj bi bila nekako 2-3 sekunde. Daljši stisk se lahko hitro smatra kot vsiljivo vedenje.

Vzpostavitev očesnega stika je nujen sestavni del rokovanja, saj s tem v polnosti pokažete, da jim posvečate svojo pozornost.

Stisk roke zna bistveno vplivati na prvi stik s sogovorcem, zato priporočamo, da se rokujte s več prijatelji in jih vprašajte za mnenje.