V sodobnih časih podjetja ustvarjajo dodano vrednost z znanjem in idejami, zato je potrebno v organizacijskih okoljih redefinirati kadrovsko prakso, kako organizirati, kako motivirati in razvijati zaposlene. Kako nam pri tem pomaga kadrovska funkcija, s ciljem sistematičnega razvijanja bolj inovativne, učeče se in agilne kulture v podjetju?

Podjetja, ki s svojo kulturo navdihujejo, aktivno in stalno testirajo kadrovsko dobro prakso in nenehno izboljšujejo svoje odzive na vprašanje, kaj motivira zaposlene, ko se zjutraj zbudijo, kaj spodbudi njihovo domišljijo, iniciativo in strast.

sprosceno delovno okolje

Najboljši vodje že razumejo, da je treba svoje zaposlene opolnomočiti in s tem spodbujati svobodo, ustvarjalnost in proaktivno sodelovanje pri njih.

Spremembe v gospodarstvu posledično narekujejo spremembe v delovnih okoljih. Vse več je stresa, s katerim se soočajo tako delodajalci kot delavci. Zaradi različnih negativnih dejavnikov, ki so zunanje kot tudi notranje narave, se je spremenil tudi pomen dela, so posledično potrebne tudi spremembe v urejanju sodobnih delovnih okolij.

Da dosežemo takšno okolje mora biti omogočeno kakovostno in učinkovito delo. Delo pa je lahko kakovostno in učinkovito le, če se izvaja v zdravem in sproščenem okolju.

Je takšno zdravo in sproščeno delovno mesto sploh mogoče?

Sproščeno delovno okolje lahko koristi vašemu podjetju s povečanjem zadovoljstva pri delu in zmanjšanjem stresa. Stres lahko povzroči zgodnje izčrpanost, zdravstvene težave, nesposobnost osredotočanja in konflikte na delovnem mestu. Dober manager si prizadeva zmanjšati stres na zdravih ravneh. Pravična pričakovanja in občutek odgovornosti, ki zagotavljajo zdrav stres, spodbujajo uspeh zaposlenih. To pomaga zaposlenim, da prispevajo več spoznanj in si prizadevajo povečati svoje odgovornosti ter čim bolj povečati potencial majhne skupine osebja.

Komunikacija

Bodite pozorni na to, kako sodelujete z zaposlenimi. Člani skupine in višje vodstvo se morajo osredotočiti na njihove komunikacijske metode in učinke, ki jih imajo na pisarniško okolje.

Zaposleni so motivirani in cenjeni, ko jim dajejo pozitivno okrepitev in so pokazali, kako njihovo delo prispeva k uspehu podjetja. To pomeni, da zaposlenim ponujamo posebne povratne informacije o tem, kako se njihovo delo pomembno pri cilju podjetja.

Toda zaposleni ne bi smeli biti edini, ki se vrednotijo. Vodje bi morali biti odprti tudi za povratne informacije.

Ko vključite vaše osebje v odločanje, da bi ustvarili boljše delovno okolje, se počutijo cenjene in sprejete ter jim s tem pokažite pripadnost podjetju.

Medtem, ko delate na komunikaciji, ne pozabite pokazati hvaležnosti za trdo delo. Učinkovito priznanje zaposlenih lahko preoblikuje in dviguje organizacijo.

Kultura na delovnem mestu

Kultura na delovnem mestu, v kateri imajo ljudje sproščen in prijazen odnos do drugih, običajno povečuje produktivnost. Zaposleni porabijo manj časa, ko se počutijo poudarjeni glede družbenih interakcij in ravnanja v konfliktih ter več časa, ko sodelujejo in delajo učinkovito. Ustvarjanje sproščene, tesno povezane kulture delovnega mesta v malem podjetju je veliko lažje kot v velikem, zato ne prenašajte te priložnosti. Omogočanje zaposlenim, da “cyberloaf” – preživeti čas in deskati po internetu – se zdi, da koristi zaposlenim tudi z osvežitvijo v njihovih glavah.

Sproščeno razporejanje

Sproščeno razporejanje lahko zmanjša stres in poveča produktivnost zaposlenih, zlasti tistih, ki žonglirajo delo in družinske