Karierni nasveti na portalu Zaposlitev.info bodo v pomoč vsem, ki zaposlitev iščete kot tudi vsem zaposlenim, ki si želite, da bo vaša kariera še uspešnejša.

Spodaj pa lahko preverite zadnje karierne nasvete:

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula je pisni sporazum med delodajalcem in delavcem, da delavec ,po prenehanju delovnega razmerja, ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki bi pomenila konkurenco delodajalcu. Konkurenčna klavzula mora biti pisne narave in lahko traja največ za obdobje dveh let po prenehanju zaposlitve. Konkurenčno klavzulo opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 40. člen: »Če [...]

Konkurenčna klavzula 2017-09-20T14:31:37+00:00

Aktivni do upokojitve – Spodbude za zaposlovanje starejših

ZRSZ podeljuje subvencije za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Razpis je odprt do 13.10.2017. Predvidoma naj bi se v program vključilo 110 starejših brezposelnih. Subvencija se izplača v dveh delih: 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, s tem da mora zaposlitev trajati najmanj 24 mesecev 3.000 EUR po izplačani plači za 30 mesec zaposlitve. Zaposlitev mora [...]

Aktivni do upokojitve – Spodbude za zaposlovanje starejših 2017-09-08T09:56:23+00:00

Nasveti za vašo kariero

Vsakdo potrebuje kakšen nasvet ali dva pri razvoju in usmerjanju poklicne kariere, zato smo vam pripravili izbor dobrih nasvetov, da bo tudi vaša poklicna pot kar se da uspešna: Če ste nezadovoljni z vašo zaposlitvijo: Naj bo vaše delo vaš hobi. Če boste delo opravljali z veseljem, boste zelo uspešni, poleg tega pa vam ne [...]

Nasveti za vašo kariero 2017-08-29T11:34:07+00:00

Preverjanje in potrjevanje NPK/TK

Zavod za zaposlovanje vam preko preverjanja in potrjevanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) in TK (temeljne kvalifikacije) omogoča, da pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje določenega poklica, kljub temu da nimate zahtevane formalne izobrazbe. S pomočjo tega programa lahko povečate svoje zaposlitvene možnosti, tako da dobite potrdilo za neformalno pridobljena znanja. S tem pridobite možnost opravljanja [...]

Preverjanje in potrjevanje NPK/TK 2017-08-21T11:21:49+00:00

Inženir lesarstva – opis poklica in aktualna dela

Poklic inženirja lesarstva je zelo raznovrsten, saj le-ta skrbi za nemoteno delovanje vseh sekvenc proizvodnje lesa, od same grobe obdelave lesa, do končnega produkta. Lahko se tudi ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Prav tako vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila, ki jih sestavi [...]

Inženir lesarstva – opis poklica in aktualna dela 2017-08-16T14:02:30+00:00

Veterinar – opis poklica in aktualna dela

Veterinar varuje in izboljšuje zdravje živali, jih ščiti pred nalezljivimi in drugimi boleznimi in jih diagnosticira ter zdravi. Delo veterinarja tako igra pomembno vlogo pri splošnem zdravju domačih živali, živali v živalskih vrtovih, tekmovalnih živalih in živalih v laboratorijih. Svoje delo opravlja v zasebni ordinaciji, kjer zdravi male živali, kot so psi, mačke, ptiči, plazilci, [...]

Veterinar – opis poklica in aktualna dela 2017-08-13T10:32:02+00:00

Kako brezplačno do znanja nemščine

V zadnjem času je v nemško govorečih državah veliko pomanjkanje delovne sile, predvsem po tehničnih kadrih in zdravstvenem osebju. Poleg strokovnega znanja in primerne izobrazbe pa je skoraj vedno predpogoj znanje nemškega jezika. Najbolje je seveda, da smo se jezika učili že v šoli in imamo že neko osnovno znanje na katerem lahko gradimo naprej, [...]

Kako brezplačno do znanja nemščine 2017-08-09T07:50:55+00:00

Razpis Zaposli me nudi priložnost za zaposlitev 9526 kandidatom

Novo javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa. Tako lahko delodajalci pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Predvidena je zaposlitev skupaj 9.526 brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in [...]

Razpis Zaposli me nudi priložnost za zaposlitev 9526 kandidatom 2017-08-05T13:36:50+00:00