socialni pedagog
  • 05/05/2020

Stara sem 33 let. Končala sem študij socialne pedagogike, opravila pripravništvo v svetovalni službi v Želimljah ter naredila strokovni izpit iz šolstva. Moje življenje je prepleteno z delom z otroki in mladimi in različnimi hobiji. Nekaj let že delujem v Zavodu ŽIV!M, kjer sem nekaj časa vodila program za pomoč družinam v stiski.

E-naslov
Telefon
069 613 683
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Tekoče
Angleški jezik
Tekoče
Nemški jezik
Osnovno
Italijanski jezik
Osnovno
Hrvaški jezik
Zadovoljivo

Izobrazba

Socialni pedagog @ Pedagoška fakulteta
Maj 2020 — Jun 2020

Izobrazba
2001-2005 Škofijska klasična gimnazija
2005-2012 Pedagoška fakulteta, smer: socialna pedagogika
2014 Strokovni izpit iz šolstva

Druga znanja in veščine
2004 Šola za animatorje
2005-2006
2008-2014
2017-2019 Taborne šole pri skavtih
Katehetsko pastoralna šola
Duhovno izpopolnjevanje

Vozniški izpit B kategorija

Izkušnje

Osebni asistent @ Brez Ovir
Maj 2020 — Jun 2020

Delovne izkušnje
Pripravništvo v svetovalni službi v gimnaziji Želimlje V svetovalni službi v Gimnaziji Želimlje sem opravljala pripravništvo 9 mesecev, kjer sem pod mentorstvom Petra Polca nabirala različne izkušnje pri delu z mladimi: spremljanje dijakov z različnimi težavami, spremljanje v času odločanja glede izbire poklica, priprava razrednih ur, vodenje projekta Učenje učenja, uredništvo šolskega glasila, spremljanje na izletih, vodenje prireditve z vodnimi igrami.

Delo pri Zavodu ŽIV!M Delo v Zavodu ŽIV!M mi je prineslo ogromno novih izkušenj in mi pomagalo razviti različne veščine. Sprva sem delovala predvsem v Programu PreŽIV!M kjer smo pomagali družinam z mnogimi težavami. Tukaj sem spoznavala problematiko družin, ki se soočajo z revščino, nasiljem in različnimi oblikami odvisnosti ter razvijala organizacijske in koordinacijske sposobnosti. Naučila sem se timskega sodelovanja in povezovanja z različnimi organizacijami.

Varstvo otrok na domu V času, ki sem ga preživela kot varuška na domu družin, sem se poleg skrbi za otroka, naučila odgovornosti, razumevati družinsko življenje in zakonitosti v njem, povezanosti med starši in otroki. Predvsem pa spoštovanje avtonomije vsake družine in posameznika v njej.

Duhovne vaje, verouk, oratorij, skavti…

Delo v Vzgojno-izobraževalnem Zavodu Smlednik Že od dijaških dni se rada udejstvujem v prostovoljnem delu na različnih področjih. V mladosti sem bila aktivna skavtinja, animatorka na duhovnih vajah, angleških taborih in oratorijih. Danes učim verouk in sodelujem pri programu za družine v Logarski dolini. Do teh stvari imam veliko veselje.

Tri mesece sem bila zaposlena v Vzgojno Izobraževanem Zavodu Smlednik, kjer sem pridobivala izkušnje z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Bila sem tretji vzgojitelj v skupini in veliko delala na individualnem programu.

Kontaktiraj kandidata

Kontakt