izkušen vodja, prodajnica
  • 13/10/2016

Izkušnje: delo v prodaji, vodenje, priprava internih aktov, poznavanje in implementacija zakonodaje iz delovnega področja in področij varnosti in zdravja pri delu, izvedba usposabljanj in uvajanje novih zaposlenih, koordinacija med proizvodnjo in managementom,

Znanja: področje prepoznave proizvodnih in organizacijskih tveganj v podjetju, prodaje, sinergijskih učinkov, marketinških prijemov, komunikacije, izobraževanj, požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, vodenje timov

Cilji: napredovati z novimi sodelavci in drugačnimi pristopi

E-naslov
Telefon
051 353 989
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Tekoče
Angleški jezik
Tekoče
Nemški jezik
Osnovno
Italijanski jezik
Ne znam
Hrvaški jezik
Tekoče

Izobrazba

Koper @ Univerza na Primorskem- Fakulteta za management
Okt 2016 — Nov 2016

Leta 2015 sem zaključila magistrski študij - znanstveni magisterij s področja managementa z zagovorom magistrske naloge Zgodnje prepoznavanje znakov krize in ključni kazalniki tveganja v podjetju.

Izkušnje

Samostojni komercialist @ Akripol d.o.o.
Okt 2016 — Nov 2016

Izvajala sem aktivnosti s področja prodaje izdelkov za pretežno gradbeni sektor, sodelovala s kupci, vodji gradbišč, spremljala zakonodajo s področja gradbeništva in požarne varnosti, skrbela za plačila, oddajo dokumentacije za projekte, koordinirala in reševala reklamacijske zahtevke

samostojna sodelavka za področje VZD in PV @ Akripol d.o.o.
Okt 2016 — Nov 2016

Zadolžena sem bila za koordinacijo s pooblaščenimi izvajalci in inštitucijami s področja varnosti in zdravja pri delu, spremljanje in implementacija zakonodaje v proizvodne procese, priprave internih aktov, uvajanje novih zaposlenih, izvajanje aktivnosti s področja promocije zdravja pri delu
V sklopu delovnega mesta sem vodila recepcijsko službo v podjetju.
Sodelovala sem pri spremembi sistema varovanja v podjetju.

Strokovna sodelavka uprave @ Akripol d.o.o.
Okt 2016 — Trenutni

zadolžena sem za pripravo internih pravilnikov s področja varnosti pri delu, spremljanje zakonodaje in podajo predlogov s področja VZD, nadzor nad izvrševanje predpisov, pripravo predlogov za popolnejšo izrabo delovnega časa in zmanjšanje zastojev v proizvodnji, izobraževanje zaposlenih, analizo in opis delovnih mest

Znanje drugih jezikov

srbsko s cirilico

Kontaktiraj kandidata

Kontakt