RAZVOJNI TEHNOLOG, VODJA PROJEKTOV
  • 07/11/2016

 

OSEBNI PODATKI

Karajić Milana

Ulica Koroškega bataljona 22,bA2VLDKOYpwAAAABJRU5ErkJggg== 1231 Ljubljana

041 566 006

m6zhgVStEAAAAASUVORK5CYII=ilana.karajic@gmail.com

Skype milanakarajicW41aTyijStIqDihekfnWZgz+1X0XBQLiBPq08TCPS1UomZDvugwEaHg9R2DqwaGzyTgofoLI+4eGHDjZo4AAAAASUVORK5CYII=

Datum rojstva 12. septembra 1974

DELOVNE IZKUŠNJE

14/3/2016 - Pisarniški referent

CSD Bežigrad, Ljubljana

Administrativno delo v glavni pisarni.

25/02/2014 – 09/08/2015 Samostojni razvojni tehnolog in Vodja projektov

TT Okroglica d.d., Volčja Draga (Slovenija)

sodelovanje s kupci in dobavitelji v avtomobilski in kabelski industriji, načrtovanje in vodenje razvoja izdelka z vgrajeno kakovostjo, delo s razvojno dokumentacijo kot so PPAP, APQP, FMEA, izdelava tehničnih listov, kontrolnih planov, sodelovanje pri prenosih iz laboratorijskih na pilotni in proizvodni ravni, sodelovanje z globalnim razvojnim timom, vhodna in končna kontrola, razvoj novih metod, sodelovanje s tujimi in domačimi inštituti in razvojni centri. Položila izpite za notranje presojevalce ISO 14001:2004 in ISO/TS 16949:2009, ter preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi, izobraževanje Johnson Controls (Češka) PPAP dokumentacija, Lear corporation (Poljska) VDA standard za Volkswagen. Član tima za okolje v TT Okroglica d.d. priprava varnostnih listov, navodil za delo, izjave skladnosti izdlekov z REACH direktivo ipd.

25/5/2011 – 25/5/2012 Kontrolor analitik in Razvojni analitik

Fenolit d.d., Borovnica (Slovenija)

pregled in potrjevanje tehnično-tehnološke dokumentacije, notranje in zunanje presoje, skrb o kakovosti hladilne vode, analizna kemija fenolnih smol, razvoj nivih metod, uporaba HPLC, IR, GCMS tehnike ipd.

30/4/2010 – 30/4/2011 Vodja projektov

CMC Ekocon d.o.o., Logatec (Slovenija)

izkušnje z prodajo, nabavo, pripravo ponudb, prijave na javne razpise, vodenjem projektov v zvezi priprave voda, čistilnih naprav, kordinacija z dobavitelji, kupci, obvladovanjem ISO dokumentacije, tehničnim servisom kupcev ipd.

01/4/2008 – 30/4/2010 Razvojnik in Ekolog

Iskra kondenzatorji d.d., Semič (Slovenija)

analize na proizvodnih materialih in izdelkih, fizikalno kemijske analize, razvoj novih analiznih metod, oblikovanje razvojnih projektov in sodelovala pri izvajanju v proizvodnji. Istočasno sem opravljala delo ekologa, katerega dela so bila povezana z okoljevarstvom, okoljevarstveno dokumentacijo, potrdili za kupce v zvezi skladnosti izdelkov, z REACH direktivo, RoHS, izdelava poročila Ministrstvu za okolje glede odpadkov, odpadnih voda, hrupa, emisij v zrak, istočasno delo na njunem zmanjševanju. Skrb o čistilni napravi, perlinici kondenzatorjev ipd.

01/01/2005 – 01/4/2008 Raziskovalno delo

NIB (Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko

biologijo), Limnos do.o.o,. Ad Futura, Javni sklad Republike Slovenije za kadre in štipendiste

(Slovenija)

Delala kot študentka eno leto na Nacionalnem inštitutu na oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka kot tudi na oddleku za biotehnologijo in sistemsko biologijo. Delo je poteklao tudi v biokemijskem laboratoriju Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Izolacija cikličnih cianopeptida iz cveta modrozelenih alg z HPLC metodami in meritev inhibitorng vpliva na številnih encimov ter vpliv na človeške možganske celice in vitro, tako normalne kot tumorske, vporaba Biosenzorjev in priprava vzorecev GSO za meritve na PCR.

Limnos d.o.o Vodja projekta: “Vpliv slanosti na učinkovotost rastlinske čistilne naprave”. Delo v laboratoriju Inštituta za fizikalno biologijo, meritev parametrov kakovosti voda.

03/01/2001 – 31/12/2005 Sanitarni kemik

Inštitut za javno zdravlje Črne Gore, Center za higijeno in medicinsko ekologijo, Pdgorica

(Črna Gora)

fizikalna in analizna kemija voda in živil. Upraba AAS, TOC, GC, HPLC, IR, UV-VIS tehnike. Objave znanstvenih in poljudnih članokov v strokovnih revijah in konferencah. Predstavljanje inštituta na WHO sestankih, Ministrstvu za zdravje Črnogorski akademiji znanisti in umetnosti, delo z novimi projekti, pridobivanje sredstev, razpisno dokumentacijo, predstavnik za medic inske odpadke, vode iipd.

31/10/1999 – 3/01/2001 Profesorica kemije

Gimnazija “Slobodan Škerović”, Ekonomska in Osnovna šola, Podgorica (Črna Gora)

06/08/1999 – 30/10/1999 Logističar

Humanitarna organizacija Intersos, Podgorica (Črna Gora)

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

01/10/2004 – 18/12/2015 Doktor znanosti za področje Znanosti o okolju

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, Nova Gorica (Slovenija)

01/10/1999 – 13/11/2003

Magister kemije

Univerza v Novem Sadu, Naravoslovna fakulteta, Kemija, Novi Sad (Srbija)

01/10/1993 – 10/09/1998

Univerziteni diplomirani inženir kemijske tehnologije

Univerza v Črni Gori, Fakulteta za metalurgijo in kemijsko tehnologijo, Podgorica (Črna gora)

01/09/1989 – 01/06/1993

Sodelovec v naravoslovju

Gimnazija "Slobodan Škerović", Podgorica (Črna gora)

DODATNA IZOBRAŽEVANJA, ŠTIPENDIJE

04/10/2014-11/10/2014 Izpit za notranjeg presojevalca ISO 14001:2004 in ISO/TS 16949:2009;

12./02/2015 Izobraževanje PPAP, dokumentacija Johnson Controls, Češka;

02/12/2014 -03/12/2014 Lear corporation training, VDA requiremnts and VW groups, Poljska;

15/4/2015 Izpit za svetovalca za kemikalije - Preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet;

17/03/2014-21/03/2014 Analysis of Environmental data with Machine learning methods, IJŠ, Ljubljana, Slovenia;

05-21/03/2001 Water Quality Control Seminar/Workshop in Novi Sad. Organized by: International Committee of Red Cross, Swedish

Red Cross and Institute of Chemistry, Faculty of Sciences, Department of Environmental and Chemical Technology in

Novi Sad, Serbia;

14-21/09/2003 Summer Seminar on Strategies for Public Health Policy in the SEE transition countries. Organized by: Stability Pact for

South Eastern Europe, Public health collaboration in South Eastern Europe, Montenegtro;

19/11/03-05/12/03 Study visit in Slovenia: Institute of Health in Ljubljana and Maribor, Slovenia;

01/10/05-31/12/04 Scholarship of Coimbra Hospitality Scheme, Two months in University Graz, Institute of Chemistry, Department of

Analytical Chemistry, Austria;

01/01/04-31/02/04 CMEPIUS scholarship, The National Institute of Biology, Department of Genetic toxicology and cancer biology,

research group of Ecotoxicology, Slovenia;

01/10/04-30/06/07 Scholarship of AD Futura (Science and Education Foundation of the Republic of Slovenia, Public Fund) for PhD

study. University Nova Gorica, Faculty of postgraduate studies, Environmental sciences.

KOMPETENCE

Materni jezik

srbščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno sporazumevanje

Govorno sporočanje

slovenščina

C2

C2

C2

C2

C2

angleščina

C2

C2

C2

C2

C2

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik