Desna roka
  • 08/09/2020

Spoštovani!

Leta 2004 sem magistriral na Pedagoški fakulteti Univerze Palackega v Olomucu v študijski stroki učitelj razrednega pouka in specialna pedagogika (logopedija, rehabilitacijska ped.  in pedagogika otrok s pomanjkanji v duševnem razvoju).

Na področju poučevanja in dela z učenci in dijaki imam enajst let delovnih izkušenj. Pedagoške dejavnosti sem začel izvajati že  kot študent pedagoške fakultete in sicer kot pedagoški asistent otrok s specifičnimi motnjami v učenju in kot prostovoljec pri organizacijah različnih dogodkov povezanih z izobraževanjem ne  le otrok.

Pedagoške dejavnosti v Sloveniji. 

Izvajanje pedagoških dejavnosti v RS mi omogoča Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki je del prijave na navedeno delovno mesto.

Trenutno sem v evidenci Zavoda za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, prej sem bil pet let redno zaposlen za nedoločen čas v osnovni šoli kot učitelj in specialni pedagog  ter kot član šolske svetovalne službe. Moje glavne naloge obsegajo vzgojno-izobraževalno delo otrok (vodenje pouka v skladu z letnim delovnim načrtom), komunikacijo s starši (predvsem pisanje poročil osebnega razvoja posameznih otrok na tedenski in mesečni ravni, vodenje roditeljskih sestankov in udeležba na govorilnih urah), individualno delo z otroki, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč (sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranih programov). Velik poudarek dajem na lasten osebni razvoj, izobraževanje, kritično razmišljanje in ocenjevanje.

Ker prihajam iz druge države, se vodeno ter samoiniciativno izobražujem iz slovenskega jezika. Po prihodu v Slovenijo sem začel obiskovati jezikovni tečaj »Slovenščina za tujce«, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar. Tečaj sem uspešno zaključil na jezikovni ravni C1, svoje znanje slovenskega jezika pa nadgrajujem s sodelovanjem s prevajalskimi agencijami in posameznimi prevajalci.

Pedagoške dejavnosti na Češkem. 

V zadnjem semestru študija sem se redno, za določen čas, kot vzgojitelj predšolskih otrok zaposlil v vrtcu za otroke z motnjami v govoru in tako pridobil veliko izkušenj pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami. Ko se mi je iztekla pogodba sem takoj dobil delovno mesto v Osnovi šoli Dr. Jana Malíka (avtor igre Míček Flíček, Žogica Nogica) v Chrudimu kot učitelj angleščine, razrednega pouka in kot pedagoški asistent. To delo sem opravljal pet let.

Med zaposlitvijo sem univerzitetno izobrazbo nadgradil s  študijem šolskega specialista – specialnega pedagoga v šolski svetovalni službi. Program je izvajala Filozofska fakulteta Univerze Palackega. Po študiju mi je skupaj s podporo vodstva šole in projekta financiranega iz sredstev EU uspelo ustanoviti specialno-pedagoški svetovalni center za otroke, starše in strokovnjake. Med glavnimi nalogami tega centra je bilo povezovanje strokovnjakov, delo z učitelji in starši ter individualno specialno-pedagoško delo z otroki. Center svoje dejavnosti v okviru šole še vedno izvaja.

Ker imam zelo rad glasbo sva skupaj s kolegom za otroke te šole ustanovila Glasbeno šolo Roland in izvajala pouk igre na klavir, kitaro in flavto (glasbila tudi igram). Na tem področju sem dobil dragocene izkušnje pri glasbeni vzgoji otrok.

Svoj poklic imam zelo rad, delo z otroki pa mi je v veliko veselje. Pri delu sem komunikativen in pozitiven. Zelo me veseli delo v timu. Rad naredim nekaj za skupino, saj vem da bo rezultat v dobro vsem. Rad sem z drugimi in sem tudi pripravljen opravljati različna dela in tako prispevati k čim boljšemu počutju v ekipnemu duhu.

 

Lep pozdrav,

Martin Křivka

E-naslov
Telefon
031225416
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Zelo dobro
Angleški jezik
Dobro
Nemški jezik
Osnovno
Italijanski jezik
Tekoče
Hrvaški jezik
Tekoče

Znanje drugih jezikov

češki jezik - državni izpit
slovaški jezik - osnovno

Kontaktiraj kandidata

Kontakt