Vzgojitelj otrok zgodnje in predšolske vzgoje in izobraževanja
  • 04/03/2014

Profil

Osebni podatki

Priimek / Ime Gomerčić Ljiljana

Naslov Otočac , 0000 TUJINA

Telefon Telefon: 053761514 Prenosni telefon: 098483347

E-naslov ljiljana963@gmail.com

Država bivanja HRVAŠKA

Regija

Državljanstvo SLOVENIJA

Datum rojstva 27.11.1963

Spol ženski

Želena zaposlitev

Želeno poklicno področje Vzgojitelj predšolskih otrok

Drugi učitelj v prvem razredu osnovne šole

Srednješolski učitelj za pedagogiko

Želen tip zaposlitve

Želena država in regija

zaposlitve

SLOVENIJA, Notranjsko-kraška

SLOVENIJA, Osrednjeslovenska

Možen pričetek dela 01.09.2014

Delovne izkušnje

Obdobje od 01.09.2007 še traja

Zaposlitev ali delovno mesto Ravnatelj vrtca

Glavne naloge in pristojnosti Načrtovanje in vodenje poslovanja zavoda, zastopanje in predstavljanje,

nadzorovanje dela delavcev izdelovnje poslovnih poročil, pripravljanje odločitev

za svet zavoda, sodelovanje z ustanoviteljem zavoda, nadziranje in

zagotavljanje zakonitosti dela, izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih

programov, pripravljanje predlogov splošnih aktov

sprejemanje splošnih aktov organizacijskega in postopkovnega

značaja, načrtovanje in usklajevanje vzgojno-izobraževalnega dela

pripravljanje predloga LDN in zagotavljanje njegovega izvajanja, usmerjanje

dela strokovnih aktivov, načrtovanje pedagoškega in drugega strokovnega

izobraževanja, usklajevanje interesov delavcev, staršev in otrok

Naziv delodajalca Vrtec Ciciban

Vrsta dejavnosti ali sektor Predšolsla vzgoja in izobraževanje

Obdobje od 01.10.2004 do 30.06.2006

Zaposlitev ali delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok

Glavne naloge in pristojnosti Organizacija in vodenje vzgojno-izobraževalnoga procesa, planiranje,

samovrednenje, valorizacija.

Naziv delodajalca Vrtec Ciciban

Vrsta dejavnosti ali sektor Predšolska vzgoja in izobraževanje

Obdobje od 01.10.2000 do 30.06.2001

Zaposlitev ali delovno mesto Drugi učitelj v prvem razredu osnovne šole

Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje pouka

Naziv delodajalca Osnovna šola

Vrsta dejavnosti ali sektor Primarno izobraževanje otrok

Obdobje od 01.10.1985 do 31.08.1994

Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Glavne naloge in pristojnosti Pomoč pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskim otrokom

Naziv delodajalca VVZ Antonija Kucler VRHNIKA

Vrsta dejavnosti ali sektor Vzgoja in varstvo otrok

Delovni status drugo

Izobraževanje in

usposabljanje

Dokončane izobrazbe

Obdobje od 01.10.2009 do 21.09.2011

Naziv izobrazbe profesor razrednega pouka, Razredni pouk, visokošolska univerzitetna

(prejšnja)

Obdobje od 01.10.1996 do 15.12.1998

Naziv izobrazbe diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, Predšolska vzgoja, visokošolska

strokovna (prejšnja)

Nedokončane izobrazbe

Naziv izobrazbe doktor znanosti, Edukacijske vede, doktorat znanosti ( 3. bolonjska stopnja)

Najvišji zaključen letnik 1.

Znanja in kompetence

Dodatna znanja Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, zahtevno

Računalniška znanja Windows, zahtevno

Microsoft Excel, osnovno

Microsoft Word, zahtevno

PowerPoint, zahtevno

Microsoft Access, zahtevno

OpenOffice Draw, osnovno

Uporaba elektronske pošte, zahtevno

Uporaba spletnih storitev, zahtevno

Znanje jezikov Razumevanje Govorjenje Pisanje

angleški jezik dobro zadovoljivo dobro

hrvaški jezik tekoče tekoče tekoče

slovenski jezik tekoče tekoče tekoče

Socialna znanja in

kompetence

Timsko delo, sposobnost prilagajanja multikulturalnem okolju, dobre

komunikacijske veščine

Organizacijska znanja in

kompetence

Rokovodenje – ravnateljica vrtca (18 zaposlenih)

Smislenost za organizacijo dela (organizirala večje število predavanj in delavnic

za potrebe vzgojiteljev

organizacija aktivnosti za otroke zgodnjega in predšolskega obdobja skozi

sodelovanje z lokalno skupnostjo

Računalniška znanja in

kompetence

Windows, Microsof Office

Ostala znanja in kompetence Kontinuirano usavršavanje na odgojno – obrazovnom području u organizaciji

Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog pedagoško – književnog zbora

2012. 20. – 21. semptemra

Baška na Krku, Stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova,Financijsko

poslovanje i fiskalna odgovornost proračunskih korisnika

2012. 04. julij

Zagreb, Stručno usavršavanje za upravljanje dječjim igralištima : Obrazovni

centar za prevenciju nesreća

2012. 12. – 13. april

Vukovar, Stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova (obrazovni

menadžment) VII modul

2012. 23.ožujak

Jastrebarsko Stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova (obrazovni

menadžment) modul VI

2011. 18. – 19. november

Ljubljana, Međunarodna konferencija: Uloga lokalne zajednice u izgradnji

kvalitete i ugleda dječjih vrtića

2011. 07. – 09. november

Vodice, državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova, Nove

paradigme predškolskog odgoja

2011. 02. – 04. junij

Zadar, Jesper Juul: Od poslušnosti do odgovornosti

2011. 17.lipanj

Kastav, Udruga ravnatelja dječjih vrtića: Kultura vrtića

2010. 22 – 24. semptember

Opatija, HPKZ: Kurikulum – izazov hrvatskom odgoju i obrazovanju

2010. 20. – 22.listopad

Šibenik, državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova, Nova

paradigma obiteljskog odgoja, Obilježja i utjecaj promijenjene slike djeteta na

pedagošku praksu, Rani odgoj i socijalne kompetencije, Strategija razvoja

institucije dječjeg vrtića, Nove paradigme i jezični razvoj, Refleksivna praksa i

razvojna vizija

2010. 24. – 26. maj

Opatija, HPKZ: Učenje i poučavanje u suvremenom vrtiću i školi, tko, što, kako i

zašto?

2010. 17.svibnja

Gospić, Suvremeni predškolski kurikulum u skladu s humanim vrijednostima i

razvojnim potrebama djece predškolske dobi

2009. 14. – 16. oktober

Primošten državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova :

Profesionalne kompetencije ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću

2003. – 2008.

Sudjelovanje na jesenskim katehetskim školama za odgojitelje u vjeri i ostalim

stručnim usavršavanjima u organizaciji NBK i AZOO

Vozniško dovoljenje A, A1, B

Predstavitev V svoji celoživljenski praksi se ukvarjam z vzgojo in izobraževanjem otrok.

Veliko izkušenj in želja za raziskovanjem v tem področju

E-naslov
Telefon
0038598483347

Kontaktiraj kandidata

Kontakt