Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
  • 26/10/2016
  • natančnost in doslednost
  • potrpežljivost in tolerantnost
  • odgovornost in poštenost
  • fleksibilnost
  • sposobnost dela pod pritiskom
  • odprtost in komunikativnost
  • timsko delo in prilagodljivost
E-naslov
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Tekoče
Angleški jezik
Dobro
Nemški jezik
Osnovno
Italijanski jezik
Tekoče
Hrvaški jezik
Osnovno

Izobrazba

Kosovelova ulica 4, 3000 Celje @ Poslovno- komercialna šola Celje
Sep 2005 — Jun 2009

Smer in stopnja: V. Ekonomski tehnik

Izkušnje

Proizvodni delavec @ Celjske mesnine d.d.
Avg 2015 — Sep 2015

delo za tekočim trakom in ostala proizvodna dela

Natakar @ Vitamin bar
Nov 2014 — Mar 2015

samostojno vodenje lokala, načrtovanje dela, naročanje in prevzem robe, izvajanje kontrole nad artikli, izvajanje mesečne inventure, blagajniško poslovanje, skrb za urejenost in čistočo lokala z okolico

Prodajalec- študentsko delo @ Wit B, PE Two Way
Jun 2014 — Jul 2014

prodaja, pomoč in svetovanje kupcem, prevzem robe in priprava blaga za prodajo, blagajniško poslovanje, pisanje poročil o dnevni prodaji, preprečevanje odtujitve blaga, skrb za urejenost in čistočo prodajalne

Natakar- študentsko delo @ Vitamin bar
Sep 2013 — Jun 2014

vodenje lokala, naročanje in prevzem robe, izvajanje kontrole nad artikli, blagajniško poslovanje, izvajanje mesečne inventure, skrb za urejenost in šistočo lokala z okolico

Receptor- študentsko delo @ Terme Olimia
Feb 2012 — Feb 2012

sprejemanje strank, klicev in napotnic, vodenje baze podatkov in naročanje strank za izbrane storitve, usklajevanje terminov in posredovanje le- teh strankam in izvajalcem storitev

Prodajalec- študentsko delo @ M&A Švajger
Dec 2010 — Sep 2011

pomoč in strežba kupcem, skrb za založenost polic, izvajanje kontrole nad artikli, prevzem robe in priprava blaga za prodajo, pomoč pri letni inventuri, skrb za urejenost in čistočo prodajalne

Prodajalec- praksa v tujini @ Superdrug Lewisham, Anglija
Apr 2008 — Apr 2008

pomoč in strežba kupcem, skrb za ustreznost in kakovost izdelkov, skrb za založenost poli

Poslovni sekretar/administrator- študentsko delo @ Mestna občina Celje
Jul 2007 — Avg 2007

sprejemanje, preverjanje, vnašanje in obdelava podatkov, pošte, računov, dopisov in druge dokumentacije, evidentiranje, hramba in dopolnjevanje zadev in dokumentov, skrb za dokumentirano in arhivsko gradivo, sprejemanje in odpiranje pošte (fizična, elektronska), odprema izhodne pošte, evidentiranje, arhiviranje in hramba zadev in dokumentov ter ostalega gradiva, pisanje enostavnih dopisov, sprejemanje klicev, sprejemanje in pomoč strankam, naročanje pisarniškega materiala, skrb za štampiljke in žig, administrativne naloge in druga dnevna opravila tajništva

Kontaktiraj kandidata

Kontakt