B2B komercialist in the making
B2B komercialist in the making
  • 16/09/2014

Prodaja je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na uspeh vsakega podjetja. Vsi vodilni komercialisti pa so nekoč začeli svojo pot brez izkušenj in znanja, vendar z zagonom ter željo po uspehu.

Z mednarodnimi izkušnjami, pridobljenimi v času študija in po njem, lahko enostavno navežem stik ter učinkovito sodelujem tako z domačini kot tujci. Z delom v majhnem podjetju in vpeljavo CRM sistema, pa sem pridobil še dodatni vpogled v poslovanje podjetij ter delo s kupci.

E-naslov
Telefon
+386 40 352 151

Izobrazba

Magister poslovnih ved @ Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani
Okt 2010 — Okt 2013

Tema magistrske naloge: Uvedba operativnega managementa odnosov z odjemalci v majhno podjetje: primer podjetja Braintec

- Trženje v majhnih podjetjih
- Strateški management
- Financiranje rastočih poslov
- Upravljalna ekonomika

Diplomirani Organizator (UN) @ Fakulteta za Organizacijske Vede, Univerza v Mariboru
Okt 2006 — Okt 2010

Tema diplomske naloge: Organizacija institucionalne podpore od ideje do ustanovitve in razširitve podjetja

- Management projektov
- Organizacija poslovnih procesov
- Modeliranje poslovnih procesov
- Osnove marketinga

Izkušnje

Marketing in Trženje (Florida, ZDA)
Mar 2014 — Jun 2014

- Raziskava trga in trženje programa zvestobe majhnim podjetjem
- Izdelava marketinških pripomočkov
- Mreženje s podjetniki in pridobivanje poslovnih kontaktov

Poslovni Sekretar (študentsko delo) @ Braintec d.o.o.
Maj 2012 — Okt 2013

- Vzpostavitev in uvedba CRM sistema
- Korespondenca s kupci in dobavitelji
- Izdelava in procesiranje ponudb, računov ter plačil (knjigovodstvo)
- Izdelava in izvedba naročil, logistična podpora
- Priprava razpisne dokumentacije
- Razna opravila in podporne aktivnosti potrebne za nemoteno delovanje majhnega podjetja

Barman (študentsko delo) @ Hostel Celica
Maj 2009 — Avg 2011

- Sodelovanje pri raznih marketinških dogodkih
- Izdelava receptur ter priprava cocktailov

Kontaktiraj kandidata

Kontakt