adminitratorka
  • 09/09/2020
E-naslov
Telefon
0699245197
Vozniški izpit
B
Slovenski jezik
Tekoče
Angleški jezik
Dobro
Nemški jezik
Tekoče
Italijanski jezik
Tekoče
Hrvaški jezik
Dobro

Izobrazba

Brežice @ Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice
Sep 1985 — Jun 1989

komercialni tehnik

Izkušnje

administratorka @ Sintal d.o.o.
Nov 2018 — Avg 2020

- administratorka v komerciali
- komunikacija z naročniki (splošne informacije, konkretno reševanje
zadev, reklamacije računov….)
- izdaja, obdelava, posredovanje razne dokumentacije znotraj koncerna
(delovni nalogi, servisni nalogi, obračuni, fakture, pošta…)
- reklamacije
- priprava in obdelava informacij v obliki Word ali Excel dokumentov,
skeniranje, kopiranje
- obdelava elektronske pošte splošnega maila za cel koncern,
komerciale
- sprejem in oddaja pošte
- arhiviranje dokumentov
- komunikacija med komercialo na sedežu firme in drugimi podjetji
znotraj koncerna Sintal
- informacijska in dokumentacijska podpora komercialistom
- delo v programu za spremljanje dogodkov na varovanih objektih

Kontaktiraj kandidata

Kontakt