Zakaj zaposliti osebo s statusom invalida?

V Sloveniji in tudi drugod po svetu se osebe s statusom invalida pogosto srečujejo z mnogimi preprekami, še posebno na področju zaposlovanja. Čeprav pri nas obstaja kvota o zaposlovanju invalidov in so na voljo razne finančne spodbude za njihovo zaposlitev, praksa nedvoumno kaže, da so na tem področju potrebne korenite spremembe. […]