Naberite si delovne izkušnje že pred prvo redno zaposlitvijo

Le redki delodajalci želijo zaposliti kandidata, ki nima s področja dela predhodnih izkušenj. Največ pa je takih, ki zahtevajo precej predznanja. Skoraj vsi zahtevajo delovne izkušnje, kako torej do prve službe, če na začetku nimate delovnih izkušenj. […]