PODPEČ Redna zaposlitev
Maj, 24
Kandidat mora obvladati:izbiro ustreznih materialov, tehnoloških postopkov in aparatur za izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov; pripravo in uporabo materialov, aparatur in strojev; poznavanje postopkov pri izdelavi stomatoprotetični
Ljubljana Redna zaposlitev
Maj, 20
sprejemanje in evidentiranje pacientov priprava pacientov za preiskavo z obrazložitvijo poteka preiskave izvedba preiskave ter vsa ostala dela skladno s pridobljeno strokovno usposobljenostjo
BOLNIČAR NEGOVALEC I Dom počitka Mengeš
Mengeš oziroma Trzin Redna zaposlitev
Maj, 17
Dela in naloge:pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev Pomoč pri premikanju v prostoru in prevozih stanovalcev transfer zdravstvenega materiala in stanovalcev oskrba umrlega vožnja stanovalcev na prireditve v domu skr