NOVO MESTO Redna zaposlitev
Jun, 24
VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, FAKTURIRANJE, SAMOSTOJNA IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, DAVČNIH OBRAČUNOV IN DRUGIH POROČIL;