Vodja nabave m/ž Valji d.o.o.
Štore Redna zaposlitev
Jun, 24
naročanje materiala za potrebe podjetja vodenje evidenc
NOVO MESTO Redna zaposlitev
Jun, 24
VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, FAKTURIRANJE, SAMOSTOJNA IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, DAVČNIH OBRAČUNOV IN DRUGIH POROČIL;
REFERENT NABAVE MARTIN d.o.o.
ŽALEC Redna zaposlitev
Jun, 21
naročanje blaga pri dobaviteljih spremljanje ponudbe in konkurence na tržišču iz prodajnih programov delodajalca, kontaktiranje z dobavitelji, skrb za pravočasno nabavo in odpremo blaga, delo na računalniški obdelavi podatkov,
Ljubljana Redna zaposlitev
Jun, 20
Izvajanje kadrovskih procesov: priprava dokumentacije za kadrovski servis ( zaposlitveni oglasi, evidence zaposlenih, ostala dela, ki pripomorejo k opravljanju kadrovskega procesa ) vodenje evidence v zvezi z varstvom osebnih podatkov izpo
Kranj Redna zaposlitev
Jun, 19
Organizacija mednarodnih prevozov v cestnem prometu.
Administrator m/ž E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
Radenci Redna zaposlitev
Jun, 18
analize obračuni izdaja faktur izdelava gradbenih knjig in situacij za obračun spremljanje javnih naročil in priprava dokumentacije za prijavo na razpis vse zahtevana administrativna dela