7 nacinov za uspesno podjetje

Kaj naredi podjetje odličen kraj za delo? Ali so to ugodnosti? Lokacija? Mogoče plačilo? Konec koncev je ključ do ustvarjanja in vzdrževanja visoko uspešne organizacije vzpostavitev zdravega delovnega okolja.

Podjetja, ki dajejo prednost dolgoročnemu uspehu, morajo pokazati, da jim je mar za svoje zaposlene, ne glede na to, ali so člani njihove ekipe ali oddaljeni sodelavci.

Zdravo delovno okolje pa je težko opredeliti, kaj šele udejanjiti ga v praksi – še posebej, če veliko število zaposlenih dela od doma. V članku se bom poglobil, kaj je zdravo delovno okolje, in opisal sedem korakov, kako do njega.

Kako izgleda zdravo delovno okolje?

Medtem ko se nekatera delovna okolja razvrščajo v različne kategorije – kot so ustvarjalna, socialna, ciljno usmerjena in tradicionalna – so najboljša delovna okolja simbioza vseh pozitivnih elementov vseh teh vrst.

Fantastično delovno okolje slavi po inovativnost in individualnosti. Spodbuja sodelovanje in timsko delo, hkrati pa zaposlenim zagotavlja fleksibilnost in avtonomijo, ki jo potrebujejo za doseganje svojih osebnih ciljev.

Zdravo delovno okolje je tudi varno, tako psihično kot fizično. Organizacije z odlično etiko podpirajo dobro počutje zaposlenih in sprejemajo vsa ozadja. Njihovi vodje so pregledni glede tega, zakaj se sprejemajo odločitve, in priznavajo zaposlene, ki vsak dan živijo v skladu z vrednotami podjetja.

7 načinov za vspostavitev zdravega delovnega okolja

Ustvarjanje in vzdrževanje zdravega delovnega okolja zahteva zmagovalno strategijo. Predstavljamo Vam sedem najboljših praks, ki jim lahko sledite, da začnete spreminjati kulturo vaše organizacije na bolje.

1. Dajte svojim zaposlenim glas

Povratne informacije so eno najdragocenejših daril, ki jih lahko dobite od svojih zaposlenih.
Zagotavljanje priložnosti zaposlenim, da izrazijo svoja mnenja, vam omogoča, da ugotovite, kako jim lahko pomagate do uspeha. Toda za ustvarjanje teh priložnosti in izmenjavo povratnih informacij potrebujete pravo tehnologijo.

Kadrovska orodja, ki jih poganja umetna inteligenca in mesečne ankete olajšajo prehod z letnih anket – ki ne vodijo v pravočasno ukrepanje – na razvijajoče se pogovore z zaposlenimi v realnem času. Tako je enostavno določiti in rešiti najbolj pereče težave vaše organizacije.

Poiščite platformo za vključevanje zaposlenih, ki vključuje takšne funkcije, da bi poenostavili pretok informacij in idej zaposlenih do vodilnih kadrov.

Vendar je pridobivanje povratnih informacij le prvi korak. Neukrepanje na podlagi rezultatov ankete vodi v nižjo zavzetost kot če sploh ne bi anketirali.

Da bi zaposlenim pokazali, da so njihovi glasovi dejansko pomembni – in jih ohranili motivirane, da delijo tisto, kar v resnici mislijo – spodbudite vodje, da ustvarijo akcijske načrte kot odgovor na povratne informacije v sodelovanju s svojimi ekipami.

Vodje lahko gostijo skupinske seje, da pregledajo rezultate ankete, razpravljajo o področjih za izboljšave in razvijejo naslednje korake, v katerih so vsi udeleženi.

2. Vsak dan pokažite hvaležnost

Pomislite, kdaj ste nazadnje prejeli pohvalo od svojega šefa, ko ste to najmanj pričakovali. Verjetno vam je to vlilo samozavest in takoj dvignilo vaše razpoloženje. Morda vam je celo dalo energijo, ki ste jo potrebovali za zaključek velikega projekta.

Pogosto in smiselno priznanje lahko dramatično izboljša zavzetost, zadrževanje in zadovoljstvo zaposlenih. Ni presenetljivo, da je priznanje ključni del zdravega delovnega okolja.

Priznanje je številka ena, ki ga zaposleni v naši novi normalnosti zahtevajo, in večina zaposlenih si želi, da bi prejeli več priznanja ali pohval za svoje dobro opravljeno delo. Priznanje mora biti javno, tako da zaposleni odmevajo in se učijo iz uspehov drugih, in mora biti dovolj specifično, da okrepi dobre prakse, za katera želite, da jih zaposleni ponavljajo.

Najhitrejši način, da priznavanje zaposlenih postane navada, je uporaba tehnologije. Organizacije brez tehnologije priznavanja imajo večjo verjetnost, da bodo zaposlene prepoznale le dvakrat letno ali manj.

Z izbiro sodobne platforme za priznavanje se lahko zaposleni zahvalijo – ali razdelijo nagradne točke – kadar koli in kjer koli, ne da bi prekinili svoje ustaljene delovne procese.

3. Osredotočite se na samo delovno mesto — tudi če ste oddaljeni!

Ali ste vedeli, da lahko privlačen dizajn pisarne naredi zaposlene do 33 % srečnejše? Privlačen delovni prostor ohranja motivacijo, izboljša počutje in spodbuja zdrave navade. Investirajte v to, da bo vaša pisarna bolj prijetna in bodo vaši zaposleni radi preživljali čas tam.

Tudi če je večina vaših zaposlenih oddaljena,je prostor kjer delajo, še vedno instrumentalen za njihovo uspešnost. Poskrbite, da bodo vaši zaposleni imeli udoben in spodbuden prostor za delo izven pisarne, tako da zagotovite dodatek za stvari, kot so ergonomski stoli, dodatni monitorji in stoječe mize.

Prosite zaposlene, naj spregovorijo, ko potrebujejo novo miško, tipkovnico ali drug pisarniški material. In opomnite zaposlene, da lahko z urejenimi mizami, dovolj sončne svetlobe in dodajanjem navdihujočih umetnin v njihov delovni prostor povečajo njihovo produktivnost in izboljšajo njihovo razpoloženje.

4. Svoje vrednote spremenite v več kot le besede

Noben zaposleni ne želi delati v organizaciji, ki nima prepričljivih vrednot ali v organizaciji, ki ne izvaja tega, kar pridiga. Razvijanje in življenje smiselnih temeljnih vrednot poganja odlično organizacijsko kulturo in sčasoma dobiček.

Organizacije z visoko usklajenimi kulturami skupaj z zelo usklajenimi inovacijskimi strategijami beležijo 30 % višjo rast vrednosti podjetja in 17 % višjo rast dobička. Ne samo to, prepričljive vrednote pritegnejo boljše kandidate. Več kot 75 % zaposlenih meni, da je zelo pomembno delati za podjetje z opredeljenimi temeljnimi vrednotami.

Zaposleni pričakujejo od vodstva vzpostavitev standardov za vodenje poslovanja, tako interno kot zunaj. Vrednote podjetja morajo odražati osnovno filozofijo podjetja in jih morajo vsi zaposleni zlahka razumeti in zapomniti. Prav tako morate nagraditi in prepoznati zaposlene, ki ponazarjajo temeljne vrednote vašega podjetja, kar spodbuja druge člane ekipe, da jim sledijo.

5. Ustvarite okolje varnosti in zaupanja

Varno delovno okolje tisto, v katerem je zaposlenim dana možnost osebne rasti, sproščenosti in enostavno možnosti izraziti svoj pravi jaz. Vednost, da se lahko svobodno izražajo brez strahu pred zadrego ali maščevanjem je najpomembnejši faktor za uspešno delovanje vsakega podjetja.
Ko so zaposleni prepričani, da imajo njihove ideje veljavo in varnost pred posmehovanjem, je veliko bolj verjetno, da bodo sodelovali v smiselnih pogovorih, izrazili svoja mnenja in ostali angažirani.

Vzpostavitev delovnega mesta, ki varnost in spoštovanje jemlje resno, zahteva prakso, predanost ter neomajno zaupanje in potrpljenje, a je vredno. Zaposleni v podjetjih z visokim zaupanjem poročajo o 74 % manj stresa, kažejo 50 % višjo produktivnost in doživljajo 40 % manj izgorelosti.
Varnost vseh zaposlenih v podjetju je zgrajena na temeljih resnične skrbi za zaposlenega. Redno preverjajte duševno, fizično in čustveno zdravje zaposlenih ter jim dajte prosti čas, ki ga potrebujejo.
Najpomembneje je, da naučite menedžerje, da sprejmejo prakse, ki spodbujajo varno okolje. Delavnice so lahko odličen način za menedžerje, da vadijo vodenje z empatijo, dajanje posebnega priznanja in postopno opuščanje mikroupravljanja.

Vodje morajo več poslušati, kot govoriti, in morajo povabiti odkrite in iskrene pogovore med njimi in njihovimi ekipami. Poleg negovanja zaupanja je to zgled za člane ekipe v vaši organizaciji, ki se bodo morda nekega dne znašli v vodstveni vlogi.

6. Pri zaposlovanju dajte prednost skupnim vrednotam

Nadvse pomemben aspekt dobrega delovanja vsakega podjetja pa je skupna izkušnja, ki se čuti v celotnem podjetju in se razvija skozi čas. Kot si lahko predstavljate, imajo ljudje, ki jih vaše podjetje najame, veliko vlogo pri ohranjanju celovitosti vrednot in kreiranju dobrega delovnega okolja.
Zato je usklajevanje zaposlenih z vizijo in bistvom vrednot podjetja osrednjega pomena za dobro poslovanje vsake uspešne organizacije.

Med postopkom zaposlovanja je ključnega pomena, da kandidate skrbno preverite, da zagotovite, da ustrezajo energiji vašega podjetja in so navdušeni nad njegovim poslanstvom. Postavite vprašanja o izkušnjah, ki so jo jih izkusili v prejšnjih podjetjih, in kaj jim je bilo všeč ali ne. Ugotovite, katere raziskave so opravili o zavesti ter poslanstvu vaše organizacije in kakšne pozitivne lastnosti prinašajo.

Seveda pa ne smete pozabiti, da je skupna delovna izkušnja pomembna tako za kandidate kot tudi za zaposlene. To  je očitno od trenutka, ko se kandidat pogovarja s katerim koli zaposlenim.
Ker lahko potencialni zaposleni opazijo  disfunkcijo vrednot med postopkom intervjuja, bi si morali člani ekipe, s katerimi se srečajo, prizadevati, da bi ponazorili najboljše lastnosti vaše organizacije.

7. Nudite svoji ekipi vse kar potrebuje za uspeh

Za vašo delovno silo je nadvse pomembno, da jim nudite vso podporo, ki jo potrebuje, da se lahko najbolje počutijo pri opravljanju svojega delu. Podpora zaposlenim ima lahko različne oblike, od dodatnega učenja in razvoja, do večje prilagodljivosti delovnega časa do avtonomije pri novih projektih. Opolnomočenje zaposlenih zahteva, da vodje ter kadrovski delavci delujejo enotno ter zaposlenim zagotovijo vse, kar je potrebno za doseganje uspeha.

A uspešnost vsakega podjetja zahteva pretok informacij v obe smeri. Žal ena od sedmih organizacij nima formalnega mehanizma za poslušanje svojih zaposlenih. In medtem ko 64 % zaposlenih želi vedno biti vključeno v sistem povratnih informacij, le 22 % vodstvenih kadrov pravi, da je njihova organizacija učinkovita ali zelo učinkovita pri spodbujanju nudenja povratnih informacij.

Vzpostavite odprte kanale povratnih informacij z orodji, kot so impulzne ankete in HR chatboti, nato pa zaposlenim dajte, kar zahtevajo. To dokazuje, da vaša organizacija resnično posluša in spodbuja člane ekipe, da še naprej izražajo svoje želje in potrebe.

Začnite izboljševati svoje delovno okolje že danes

Zdravo delovno okolje je okolje, v katerem se zaposleni počutijo sproščeno, so slišani, njihove želje in skrbi uslišane ter imajo občutek osebne vrednosti. Je okolje, kjer vodstvo poskrbi za dobrobitje celotnega delovnega okolja in deluje v skladu z filozofijo ter vrlinami dobre poslovne prakse, skrbi za svoje zaposlene in jih dojema kot partnerje, ne podanike.

In dobro delovno okolje je mejnik uspeha vsakega dobrega podjetja, zato naj bodo slišani vsi in sprejeti v dobri meri medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. Naredite vaše podjetje uspešno, spoštujte veljavo vseh, saj z zdravim delovnim okoljem pride tudi zdravo poslovanje in uspešnost.