delovni odnosi

Kako dobri so odnosi, ki jih imate s sodelavci? Kako se ujamete s krogom ljudi, s katerimi si delite velik del vašega časa in življenja?

Ste vedeli da je pri ljudeh, ki imajo najboljšega prijatelja v službi, sedemkrat večja verjetnost, da bodo bolj zavzeti in zbrani na svojem delovnem mestu. Nasploh je pri ljudeh, ki imajo  dobrega prijatelja na delovnem mestu, večja verjetnost, da bodo na tem delovnem mestu bolj srečni. In dobri delovni odnosi so tudi povezani z boljšo angažiranostjo strank in večjim dobičkom.

V tem članku vam bomo predstavili, zakaj je pomembno imeti dobre delovne odnose, kako jih zgraditi in vzdrževati ter celo kako najti načine za delo z ljudmi, s katerimi se ne razumete.

Zakaj imeti dobre delovne odnose?

Ljudje smo po naravi družbena bitja. In če pomislimo, da eno tretjino svojega življenja preživimo v službi, je jasno, da bodo dobri odnosi s sodelavci naredili naše delo in delovno izkušnjo bolj prijetno.

Bolj ko smo sproščeni s sodelavci in bolj ko rastemo drug ob drugem, bolj samozavestne se bomo počutili. In ta sproščenost se seveda pozitivno odraža na delovni proces, saj lažje izražamo mnenja, smo mentalno bolj pri stvari in lažje sledimo novim idejam.

In ta raven timskega dela je bistvenega pomena za sprejemanje inovacij, ustvarjanje in vsesplošno zdravje vsakega podjetja. In ko ljudje vidijo uspehe skupnega dela na ta način, se skupinska morala in produktivnost drastično povečata.

Vsekakor pa vam dobri delovni odnosi dajejo tudi svobodo. Namesto da bi porabili čas in energijo za reševanje negativnih odnosov, se lahko osredotočite na priložnosti – od pridobitve novega posla do osredotočanja na osebnostno rast in razvoj.
Močan poklicni krog vam bo pomagal tudi pri razvoju vaše karierne poti in odpiral priložnosti, ki bi sicer lahko šle mimo vas.

Opredelitev dobrega odnosa

Vsak dober delovni odnos zahteva zaupanje, spoštovanje, samozavedanje, vključenost in odprto komunikacijo. Skupaj raziščimo vsako od teh značilnosti.

Zaupanje: ko zaupate članom svoje ekipe, ste lahko odprti in pošteni v svojih mislih in dejanjih. In ni vam treba izgubljati časa ali energije, da bi »pazili na hrbet«.

Spoštovanje: ekipe, ki delajo skupaj z vzajemnim spoštovanjem, cenijo prispevek drug drugega in najdejo rešitve, ki temeljijo na kolektivnem vpogledu, modrosti in ustvarjalnosti.

Samozavedanje: to pomeni prevzeti odgovornost za svoje besede in dejanja ter ne dovoliti, da vaša negativna čustva vplivajo na ljudi okoli vas.

Vključevanje: ne sprejemajte le različnih ljudi in mnenj, ampak jih pozdravljajte! Na primer, ko vaši kolegi ponujajo drugačna mnenja od vaših, pri svojem odločanju upoštevajte njihove vpoglede in perspektivo.

Odprta komunikacija: vsi dobri odnosi so odvisni od odprte, poštene komunikacije. Ne glede na to, ali pošiljate e-pošto ali pomenke, se srečujete iz oči v oči ali v videoklicih, učinkoviteje ko komunicirate s tistimi okoli vas, bolje se boste povezali.

Katera delovna razmerja so pomembna?

Čeprav bi morali poskušati graditi in vzdrževati dobre delovne odnose z vsemi, si nekateri zaslužijo dodatno pozornost. In eden izmed takih odnosov je odnos med šefom in zaposlenim. Gojenje te blagodejne dinamike je nadvse pomembno, saj samo menedžer predstavlja do 70 odstotkov angažiranosti ekipe.

Redna individualna srečanja omogočajo vodjem, da gradijo odnose z zaposlenimi. Na teh osebnih sestankih lahko pokažete, kako se delo posameznika ujema z »širš