Zakaj sploh darujemo? Darila niso nujnost, pogosto je njihova vrednost za obdarovanca precej manjša kot darilo stane, včasih povzroči zadrego, ker ga je treba vrniti. Odgovor na to zanimivo vprašanje se skriva v notranjem doživljanju človeka – njegovih psiholoških potrebah in strahovih. V sebi občuti negotovost o svoji lastni vrednosti in odvisnost od drugih ljudi, ki jo mora na neki način obvladati. Z darili.

Poslovna darila.odt

Danes je obdarovanje, tako osebno kot poslovno, še vedno v porastu.
Kljub temu, da se v poslovnem obdarovanju pojavljajo novi trendi, ki sledijo spremembam v načinu življenja, miselnosti ljudi in vrednotenju stvari, ki jih obdajajo, je še vedno aktualen klasičen repertoar poslovnih daril, s katerimi uspešno negujemo poslovne odnose. Se pa pri nas v zadnjih letih vse bolj čuti vpliv zahoda, ki oblikuje novo filozofijo obdarovanja in nam narekuje, da ponovno dobro premislimo o primernosti daril, ki jih podarjamo poslovnim partnerjem in porabnikom. Glavno vodilo pri izbiri je vsekakor ustreznost darila, ki mora imeti osebno noto. Hkrati pa mora na neki način predstavljati podjetje, v imenu katerega je darilo podarjeno.

POSLOVNA DARILA
so darila, ki jih podjetje podari svojim poslovnim partnerjem kot znamenje poslovne pozornosti, dobrodošlice ali zahvale za uspešno poslovno sodelovanje. So del medsebojne poslovne komunikacije in dobrih poslovnih odnosov. Poslovna darila so aktualna vse leto, glavna sezona pa je proti koncu leta, ko darila predstavljajo simbolično pozornost, s katero se želi podjetje zahvaliti svojim poslovnim partnerjem za uspešno poslovno sodelovanje v iztekajočem se letu in nakazano upanje za ohranitev in poglobitev dobrih poslovnih odnosov.

Iz leta v leto se vse več(velikih) podjetij odloča za naročila unikatnih daril, ki naj bi z izvirnostjo dosegla, da si bo obdarovanec zapomnil, od koga je darilo prejel, in ga ne bo zavrgel ob prvi priložnosti. Različne oglaševalske agencije posameznim naročnikom ponujajo kreativne rešitve za oblikovanje takšnih daril. Ideja za darilo se navezuje na glavni ali določeni posel podjetja, na njegovo poslanstvo in navsezadnje na to, kaj podjetje s svojo dejavnostjo sporoča javnosti.
Seveda je veliko manjših podjetij, ki si iz finančnih razlogov takšnih “daril po meri” ne morejo privoščiti. Se pa lahko s pomočjo skrbno načrtovanega obdarovanja odločijo za dosti bolj ustrezne izbire daril, ki bodo povečale učinkovitost poslovnega komuniciranja podjetja. Pomembno je, da se odgovorni v podjetju zavedajo, da lahko tudi poslovno darilo veliko pove o ugledu podjetja.
V Sloveniji močno prevladuje obdarovanje ob koncu leta, čez leto pa le ob nekaterih večjih poslovnih dogodkih in različnih akcijah, ko podjetje podarja razna promocijska darila. Pozabljajo na drobne priložnosti, ko bi lahko z izkazano pozornostjo dosegli trajnejšo naklonjenost potrošnikov, ki za podjetje ne bi predstavljala velikega stroška.

Vrste poslovnih daril
Spoznanje, da ima darilo v spreminjajoči se kulturi obdarovanja, v kateri se izvirnost ideje ceni bolj kot materialna vrednost darila, nas sooči z vprašanjem, kako razvrstiti darila v skupine. Podjetje ima različne poslovne partnerje in univerzalno darilo za vse ne obstaja. V osnovi ločijo v podjetju promocijska, poslovna in protokolarna darila, kar v večini primerov pomeni, da jih razvrstijo po cenovnih skupinah. Ta pristop je glede na komunikacijsko vlogo darila v poslovanju neustrezen in površen.

1. Najširši krog poslovnih partnerjev bo podjetje obdarilo s promocijskimi darili. Z najcenejšo vrsto množičnih poslovnih daril, ki imajo odtisnjen logotip, sporočilo in so po možnosti vsebinsko povezani s poslanstvom podjetja. Te vrste daril dajejo zaposleni na prodajnih in storitvenih mestih vsem potencialnim in že obstoječim strankam v reklamne namene.

2. Krog poslovnih partnerjev, s katerimi je začelo podjetje navezovati trdnejše poslovne odnose, bo obdarilo s konkretnejšimi poslovnimi darili, ki imajo logotip le diskretno odtisnjen. Ta darila imajo še vedno poudarjen reklamni pomen z namenom vzbujati tudi naklonjenost obdarovancev.

3. Krog poslovnih partnerjev, ki postajajo ali so že postali poslovni partnerji, vendar je doba sodelovanja z njimi še razmeroma kratka, obdari podjetje s poslovnimi darili, ki so že bolj osebna, logotipa pa nanje ne odtisne. Taka darila poklanjajo zaposleni na odgovornejših delovnih mestih. Z njimi želijo doseči čim bolj trajno komunikacijo.

4. Krog poslovnih partnerjev, ki predstavljajo za podjetje najtrdnejše poslovne stike, in ki lahko prehajajo že v prijateljstvo med partnerji, bo podjetje obdarilo z darili, ki se izbirajo individualno. Za določeno osebo s pomočjo informacij o njenih navadah, željah, konjičkih …, kajti v teh primerih gre pogosto tudi za spoznavanje partnerjev na zasebni ravni. Poudarjen je odnos, da darilo podari oseba osebi in ne podjetje podjetju. Gre absolutno za najkvalitetnejša darila brez logotipa.

Njihov namen je negovanje in poglabljanje poslovnih in prijateljskih odnosov. Za vsako skupino je potrebno izbrati primerna darila, ki se razlikujejo glede na cilj poslovne komunikacije, ki ga morajo doseči. Pri prvi in drugi skupini morajo v podjetju razmislit i, kakšno darilo bi doseglo želeni cilj, da se ime podjetja oz. izdelka čim bolj vtisne v spomin ljudi. Pogosto so ta darila povezana z določenimi akcija mi podjetja. V tretji skupini imajo darila namen povečati naklonjenost poslovnih partnerjev in vzbuditi željo po nadaljnjem poslovnem sodelovanju. V četrti skupini pa je namen daril potrditi trajnost poslovnih razmerij in prijateljskih vezi.

Podjetja najpogosteje obdarujejo v prednovoletnem času. Razmerje med deležem proračuna, ki so ga v podjetju porabili za prednovoletno obdarovanje, in deležem proračuna, namenjenega za obdarovanje čez leto, nam pokaže, kdaj v podjetju najpogosteje obdarujejo.

Odgovori nam kažejo, da je v slovenskih podjetjih prednovoletni čas še vedno najbolj aktualen čas za poslovno obdarovanje, katerega namen je izkazati poslovnim partnerjem pozornost, jih razveseliti in se jim na tak način zahvaliti za minulo poslovno sodelovanje.

V veliki večini podjetij so mnenja, da je obdarovanje lep način zahvale za poslovno sodelovanje. Z darilom želijo svojim poslovnim partnerjem izkazati pozornost in jih ne podkupujejo. Bonton jim narekuje, da z darili ne pretiravajo, da pazijo pri denarni vrednosti daril, pa tudi, da upoštevajo in spoštujejo osebne značilnosti obdarovanca. Najpogosteje v podjetjih še vedno obdarujejo v prednovoletnem času. Ta navada je ukoreninjena v naši zavesti, vendar pa trendi, ki poudarjajo stalno usmerjenost k negovanju odnosov, delujejo v smeri obdarovanja v celem letu. V podjetjih bi morali razmisliti o različnih priložnostih za izkazovanje pozornosti svojim partnerjem.

V Sloveniji močno prevladuje obdarovanje ob koncu leta, čez leto pa le ob nekaterih večjih poslovnih dogodkih in različnih akcijah, ko podjetje podarja razna promocijska darila. Pozabljajo predvsem na drobne priložnosti, ko bi lahko z izkazano pozornostjo dosegli trajnejšo naklonjenost potrošnikov,ki za podjetje ne bi predstavljala velikega stroška. Tu mislimo predvsem na priložnosti kot so: odprtje trgovine ali podružnice, sklenitev dogovora, zaključek oz. izvršitev dogovora, obisk poslovnega partnerja, ogled podjetja, obletnice podjetja, predstavitev ali prva uporaba izdelka in nenazadnje tudi osebni prazniki pomembnih udeležencev podjetja. Ob naštetih priložnostih seveda ne obdarujemo vseh poslovnih partnerjev, pač pa ob vsaki priložnosti tiste, ki jih je smiselno obdarovati oz. so s to priložnostjo povezani.